Arıtma Tesislerinde Mekanik Önleyici Bakım ve Kontroller

Arıtma Tesislerinde Mekanik Önleyici Bakım ve Kontroller Önleyici periyodik bakımlar, konusunda ehliyetli yetkin personel ya da yetkin servis tarafından yapılmalıdır. Rutin kontroller ise arıtma işletme operatörü tarafından aksatılmadan yapılmalıdır. Elektrik panolarına yetkisiz personeller müdahale etmemelidir. Haftalık öz muayenesi yapılmalı, minimum 6 ayda bir önleyici periyodik bakımları ehliyetli personel yada yetkili servise yapılmalıdır. Minimum yılda 1 defa pano topraklama ölçümleri yetkili kişi yada firmalara ölçtürülerek raporlanmalı, ayda 1 defa yetkili servis tarafından topraklama kontrolleri yapılmalıdır.

Önleyici periyodik bakımlar, konusunda ehliyetli yetkin personel ya da yetkin servis tarafından yapılmalıdır. Rutin kontroller ise arıtma işletme operatörü tarafından aksatılmadan yapılmalıdır.

Elektrik panolarına yetkisiz personeller müdahale etmemelidir. Haftalık öz muayenesi yapılmalı, minimum 6 ayda bir önleyici periyodik bakımları ehliyetli personel yada yetkili servise yapılmalıdır. Minimum yılda 1 defa pano topraklama ölçümleri yetkili kişi yada firmalara ölçtürülerek raporlanmalı, ayda 1 defa yetkili servis tarafından topraklama kontrolleri yapılmalıdır.

Proseste atık su ölçümü yapan çeşitli proplar vardır (Örn: Ph, Rh, oksijen, bulanıklık ölçer vb.) Bu proplar; kullanım esnasında arıtımı yapılan atık suyun içerisinde yer alan kimyasalların yoğunluk ve özeliklerine bağlı olarak kullanım ömürleri değişmektedir. Proplar; kesikli arıtma istemlerinde her arıtma öncesi, sürekli sistemlerde ise suyun kirlilik oranına göre minimum günde 1 defa algılama yapan prob kısmı, kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde temizlenmelidir. Prop temizliği sonrası doğru ölçüm yaptığı doğrulanmalı, fark var ise kalibrasyonu yenilenmeli, farklılık kalibrasyonla giderilemez ise yetkili servisten destek istenmelidir.

Proseste hava ile çalışan pnömatik ekipmanların (pompalar vanalar pistonlar vb.) sağlıklı çalışabilmesi için hava şartlandırıcı ekipmanların yağının istenilen seviyede olması ve su hazinesindeki suyun günlük tahliye edilmesi gerekmektedir. Transferi yapılan ürünün içerisinde yırtıcı kesici parçacıkların proses devre elemanlarına zarar vermemesi için filtre sistemlerinin temiz ve hasarsız olduğuna dikkat edilmelidir.

Arıtma Tesisinde kullanılan santrifüj pompaların, dalgıç pompaların kuru çalıştırılmamasına dikkat edilmeli, seviye ölçüm sistemlerinin istenilen seviyelerde komut verdiğinden emin olunmalıdır. Motor gövde topraklamaları kontrol edilmeli, pompa çalışma sesleri dinlenmeli gövde sıcaklıkları kontrol edilmeli anormal durumlarda yetkili servisten destek istenmelidir. Pompa motorlarının akım değerleri aylık ölçülmeli gerekli anormal bir durum var ise yetkili servise bakıma gönderilmelidir.

Proseste bulunan Elektromanyetik ve Elektromekanik Diyaframlı Dozaj Pompaları çalıştırılmadan önce vanalarının açık olduğundan emin olunmalıdır. Vanaların kapalı olması durumunda bu pompalar kendine zarar vermektedir. Periyodik olarak emme-basma çekvalfleri sökülerek temizlenmelidir çekvalfler takılırken yönüne bakılmalıdır.

Sistemde bulunan blowerlerin sağlıklı çalışması için basma hatlarının açık, filtrelerinin temiz, difizörlerin ve difizör hatlarının sağlam, su sütununun blower etiket değeri sınırlarının altında olması gerekmektedir. Blowerlerin günlük çalışma sesi dinlenmeli, basınç değeri kontrol edilmeli, haftalık filtre temizlikleri yapılmalı, aylık motor amper değerleri yetkin bir personel yada yetkili servis tarafından ölçülmelidir.

Günlük yapılan izlemelerde anormal bir durum yaşanması durumunda yetkili servisten destek alınmalıdır.

Filtre pres hidrolik sisteminin bakımları yetkili servis tarafından yapılmalı hidrolik hortumlar belirli periyotlarda yenilenmelidir. Filtre pres bezleri her pres açılmasında, yıkanmalı ve belirli periyotlarda yenilenmelidir. Pres kapatılıp sıkıştırılmadan önce plakaların durumu kontrol edilmeli plaka aralarında yabancı malzeme bulunmamalı, plakalar sentesinde kapatılmalıdır.

Karıştırıcıların günlük göz muayeneleri yapılmalı cıvata somunlarının boşluk yapmadıklarından emin olunmalıdır. Rediktörler ve rulman yatakları kullanım sıklığına göre periyodik kontrol edilerek yağları tamamlanmalı grasörlüklerinden yağ takviyesi yapılmalıdır. Karıştırıcı mil ve çarkın balans kontrolleri yapılmalıdır, motor sıcaklığı kontrol edilmeli aylık motor akım değerleri yetkin personel yada servis tarafında ölçülmelidir.

Proses borulamaları işletme esnasında ve haftalık periyotlarda kontrol edilmeli, hat üzerindeki  çekvalfler, filtreler temizlenmeli, Hat üzerindeki vana konumları ve işlevleri kontrol edilmeli boru hatlarının genel durumu gözle kontrol edilerek kırık, gevşek, ekonomik ömrünü tamamlamış hatlar, yetersiz mesnetler teknik personel yada servis çağrılarak yenilenmelidir.

Tesislerin etkin ve verimli çalışması için önleyici bakımlarının yapılması yada yetkili servise yaptırılması önemlidir.

detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.