Sesli Komut Türkçe İngilizce Fransa Almanya

1998 yılından günümüze çevre koruma konusunda faaliyet gösteren Artemis Arıtım uluslararası bilgi ve tecrübeye sahip mühendisleri ve akademik danışmanlarıyla birçok başarılı projeye imza atmıştır.

Tarihçe

1998 yılından günümüze çevre koruma konusunda faaliyet gösteren Artemis Arıtım uluslararası bilgi ve tecrübeye sahip mühendisleri ve akademik danışmanlarıyla birçok başarılı projeye imza atmıştır.

Artan nüfus ve gelişen teknolojiye bağlı olarak doğal kaynakların tüketilmesi ve kirlenmesindeki artış her geçen gün arıtma tesislerine olan ihtiyacı arttırmaktadır. Buna paralel olarak doğru arıtma teknolojilerinin seçimi ve doğru projelendirme arıtma verimi, yatırım ve işletme maliyeti bakımından önem kazanmaktadır. İşte bu noktada artemis Arıtım problemlerinizin çözümünde size en uygun seçenekleri sunacaktır.
ARTEMİS ARITIM, proje, imalat, inşaat konuları yanı sıra her türlü teknik destek, analiz ve danışmanlık hizmetleri konularında siz müşterilerimize en doğru ve en hızlı hizmetleri sunmaktadır.

Çevre İzni sürecinde gerekli olan profesyonel danışmanlık hizmetini geniş mühendis kadromuzla en etkin şekilde sunarak izin ve lisans alımında en baştan bütün sürecin en sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamaktayız.Kalite Politikamız

 

Temel değerlerini “Şeffaflık”, “Güvenirlilik” , “Yenilikçi” olarak tanımlamış, kalite açısından çevre sektöründe lider bir kuruluş olarak aşağıdaki prensiplere bağlılığımızı taahhüt ederiz:
 

• Kalite Yönetim Sistemimizi ISO 9001 standardının gereklerini ve tüm paydaşlarımızın beklentilerini göz önüne alarak dokümante etmek ve sürekliliğini sağlamak,

• Firmamızla ilgili olabilecek tüm risk ve fırsatları gözeterek, süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmayı hedeflemek,

• Müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler sunarak, memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak,

• Müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler sunarak, memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak,

• Çalışanlarımızın memnuniyetini gözeterek, onları yetkilendirmek ve sürekli gelişimlerini sağlamak,


Çevre Politikamız

 

Artemis Arıtım olarak verdiğimiz hizmetlerde amacımız, vizyonumuz doğrultusunda operasyonel mükemmellik ve büyüme için çalışırken firmamızın ve müşterilerimizin çevresel etkilerini en aza indirerek kalkınmaya katkıda bulunmaktır.
 

• Çevre Yönetim Sistemimizi ISO 14001 standardının gereklerini, yasal ve diğer şartları, üye olunan kuruluşların gerekliliklerini ve tüm paydaşlarımızın beklentilerini göz önüne alarak dokümante ederiz ve sürekliliğini sağlarız.

• Çevresel risklerimizi periyodik olarak gözden geçirerek önleyici bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştiririz.

• Ürün tasarımından yaşam döngüsü sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasını sağlarız.

• İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlarız.

• Çalışanlarımızın, paydaşlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun bilincinin arttırılmasını sağlarız.

 


Ekibimiz