Sesli Komut Türkçe İngilizce Fransa Almanya

Çevre Yönetimi

Çevre danışmanlık hizmetimiz kapsamında çalıştığımız konuların yanı sıra, işletmeye giren tüm kimyasal maddelerin mevzuata uygunluğu...

Çevre Yönetim Nasıl Olmalıdır?


Çevre Yönetim Nasıl Olmalıdır?


Çevre yönetim sistemi nedir? Çevre yönetimi hizmetimizle öncelikle; yasal zorunlulukların ötesinde işletmelerde verimlilik esasına dayalı, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir ekonomik koşullar sağlayabilmek için tüm paydaşlarımızla iş birliği halinde çalışıyoruz. Ancak bu şekilde etkin ve verimli bir çevre yönetimi sistemi gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

Sunduğumuz hizmetlerimizi sürekli geliştirmek adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığımız Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi’nin yanı sıra Türk Standartları Enstitüsü’nden Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO18001:2007 İş Güvenliği Yönetimi sertifikalarına ve WWF’ten (Dünya Doğayı Koruma Vakfı’ndan) aldığımız Yeşil Ofis Belgesi’ne sahibiz. Kendi çalışma şeklimiz, çevre yönetim sistemi standardı ve koşullarımızda oluşturduğumuz bu kaliteyi birlikte çalıştığımız firmalara uygulamaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz.

ISO 14001 Nedir? ISO 14001 çevre yönetim sistemini belirleyen ve bunları standardize eden bir uluslararası standarttır. Bu standardın amacı, işletmelerin çevresel etkilerini azaltmak ve yönetmek için bir çerçeve sağlamaktır.

ISO 14001 avantajları, işletmelerin çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olacak bir dizi çevre yönetimi prensibini tanımlar. Bu prensipler, çevresel performans ölçümlerini, düzeltici faaliyetleri ve işletmelerin çevresel olarak sürdürülebilir uygulamalarını tanımlar.

Bu standarda göre, işletmeler, çevresel etkilerini azaltmak için belirli hedefler ve hedefler belirlemelidir. Bu hedefler ve hedefler, işletmenin çevresel performansını ölçmek ve değerlendirmek için kullanılacak göstergelerle desteklenmelidir.

ISO 14001 belgesi, işletmelerin çevresel etkilerini azaltmak için çaba gösterdiklerini ve çevre yönetim sistemlerini etkin bir şekilde uyguladıklarını gösterir. Bu sertifikasyon, müşteriler, tedarikçiler ve diğer ilgili taraflar için işletmelerin çevresel yönetim sistemleri hakkında güvenilir bir bilgi kaynağı sağlar.

 

İşletmelerde Personel İstihdamlı Çevre Yönetim Hizmeti


İşletmelerde Personel İstihdamlı Çevre Yönetim Hizmeti


Çevre konularında geniş yelpazede hizmet verebilen bir firma olarak, aşağıdaki bölümlerde detaylandırdığımız çevre yönetim çalışmalarımızı hizmet verdiğimiz lokasyonlarda çevre mühendisi ve/veya arıtma tesisi operatörü, atık yönetim sistemi sorumlusu; atık alanı sorumlusu, arıtma tesisi operatörü istihdam ederek de geliştirebilmekteyiz. Hizmet verdiğimiz işletmenin ihtiyacına ve koşullarına göre değişen modellerde, işletmedeki tüm çevre süreçlerini bizzat yöneterek ve geliştirerek müşterilerimize, saha ve mevzuat tecrübesi olan personel ile çalışmaları noktasında da maliyet avantajı sağlamaktayız.

 

 

 

 

 

Çevre Danışmanlık Hizmeti


Çevre Danışmanlık Hizmeti


Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listesi’nde yer alan tesislere çevre danışmanlığı hizmetini sunuyoruz; bu danışmanlık hizmetini yönetmelikle belirlenen sınırların altında olmamak üzere, arttırabiliyor ya da Çevre mühendisi (çevre görevlisi) istihdamı modeline çevirerek hizmetimizi daha da geliştirebiliyoruz.

Çevre danışmanlık hizmeti kapsamında olmayan tesislerde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) görüşü, çevre izni kapsam dışı/muafiyet yazılarının alınması, entegre çevre bilgi sistemi kayıtlarının yapılması gibi hizmetleri de sunabilmekteyiz. Çevre danışmanlık firmaları arasında bulunan Artemis Arıtım olarak size destek olacağız.

 

 

 

 

Atık Yönetimi Hizmeti


Atık Yönetimi Hizmeti


İşletme içinde atık yönetim sisteminin kurulması, atık toplama ünitelerinin ve atık alanlarının işletilmesi konularında hizmet verebilir, yine çalıma kapsamımızı genişleterek bu konuda eğitim almış Atık yönetimi personellerimizle, operatörlerimizle yönetim sürecine katkı sağlayabiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

Kimyasal Yönetimi

Kimyasal Yönetimi

Çevre danışmanlık hizmetimiz kapsamında çalıştığımız konuların yanı sıra, işletmeye giren tüm kimyasal maddelerin mevzuata uygunluğu, kimyasal ile birlikte tedarikçiden temin edilen malzeme güvenlik bilgi formlarının, kimyasal madde etiketlerinin uygunluğu, tesis içi kimyasal kullanımların (porsiyonlama) durumlarının incelenmesi ve bu kimyasal maddelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilgili bildirimlerinin yapılması konusunda kimyasal yönetim sistemi hizmeti verebiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Bildirim/Beyan Hizmetleri

Diğer Bildirim/Beyan Hizmetleri

Çevre danışmanlık hizmeti kapsamında zaten sunduğumuz Atık Beyanı, Ambalaj Beyanı, Toprak Kirliliği Ön Bilgi Formu Doldurma, Atık Yönetim Planı Hazırlama, Bekra Bildirimi, Kimyasal Kayıt Sistemi Bildirimi gibi bildirimler hizmetlerini de ayrıca sunabilmekteyiz.

 

 

 

 

 

 

 

Çevre Yönetim Sertifikalarının Alınması

Çevre Yönetim Sertifikalarının Alınması

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni işletme için bir doküman arşivi olmaktan çıkarıp, işletmenin kendi çalışma şeklini sürekli kontrol edip, geliştiren, iyileştiren ve tüm çalışanlara, paydaşlara yayan bir sistem haline getirebiliriz.

Yeşil Yıldız, Zero Discharges of Chemicals (ZDHC), SEDEX, BRC denetimlerinin çevre bölümü gibi özellikle sektörlere özel denetim ve sertifikasyonlarda destek verebiliyoruz

 

 

 

 

 

 

Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması

Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması

İşletmenin sera gazı emisyonlarının belirlenmesi, hesaplanması, bu emisyonların kontrol altına alınması, azaltılması konusunda hizmet verebiliriz. Bu çalışma aynı zamanda ISO 14064-1:2007 sürecine adaptasyonu kolaylaştıracaktır.

 

 

 

 

 

 

Çevre Yönetimi Nedir?

Çevre yönetimi idari, iktisadi, hukuki, siyasi ve kültürel tüm imkânlar kullanılarak doğanın olağan işleyişini desteklemek ve yapay çevrenin sürdürülebilir kullanımını sağlamak için ortaya çıkar. Mahalli, yurt içi ve uluslararası seviyelerde politik yönetim sistemi içerisindeki geliştirilebilir yöntemlerin tümünü kapsar.

Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

Çevre yönetim sistemi, dünya varolduğundan beri ayrılmaz bir bütün olan insan ve doğanın, belirli standartlar çerçevesinde doğal işleyişinin zarar görmesini engellemek veya en aza indirgemek üzerine kurulmuş kurallar bütünüdür. ISO 14001 çevre yönetim sistemi; bu kurallar bütünü ile ürünlerin üretim aşamasından, tüketim aşamasına kadar geçen süreçlerde çevresel faktörlerin etkisi esas alınarak sürecin daha sağlıklı işlemesini sağlar. ISO 14001 çevre yönetim sistemi, dünyada ISO 14001 standardı olarak kabul edilmiştir. ISO 14001 çevre yönetim sistemi, ISO 14001: 2015 olarak yakın zamanda revize edilen detaylar arasındadır. Bu sistem sayesinde, tehlikeli boyutlara ulaşan doğal kaynakların kirlenmesi ve azalması gibi riskler en aza indirilir.

Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası ISO 14001 Nedir?

Çevre yönetim sistemi sertifikası ISO 14001, dünyada kabul gören çevre yönetim sisteminin üretim sektöründeki işletmelerin çevreye verdiği zararları en aza indirmek amacıyla düzenlenen ve işletmelere prestij kazandıran önemli bir belgedir. Bu belge sayesinde doğal kaynaklar asgari düzeyde kullanılır. Böylece hava, su ve toprak gibi doğal dengenin zarar görmesi engellenebilir. Çevreye zarar vermemek ve doğal kaynakları korumak isteyen çevreci işletmelerin mutlaka sahip olması ve kullanması gereken bir sertifikadır. Çevre yönetim sistemi ISO 14001 sertifikasına sahip olan işletmeler, standardın sahip olduğu prensiplerin yükümlülüğü altına girer. Bu sertifikaya sahip olmak isteyen işletmeler, uygunluk değerlendirme kuruluşlarına başvurarak uluslararası geçerliliği olan akredite kuruluşları tarafından alabilir.

Çevre Yönetimi Yönetmeliği

Çevre yönetimi yönetmeliği, çeşitli alanlarda hava, su ve toprak gibi doğal dengenin kirlenmesini önlemek ya da zararı en aza indirmek amacıyla uygulanan işlemler, işletmelerin denetlenmesi amacıyla düzenlenen yasal düzenlemelerdir. Bu yönetmelikte:

  • Çevre yönetimi hizmetleri hakkında yönetmelik,
  • Sıfır atık yönetmeliği,
  • Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği,
  • Sera gazı emisyonlarının takibi hakkında yönetmelik gibi birçok alanda yönetmelik hükümleri bulunur.

Çevre Yönetim Hizmetleri

Çevre yönetim hizmetleri; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca, hizmeti sunan personel, yönetim birimleri ve danışmanlık şirketlerinin taşıması gereken yükümlülükleri, çalışma usül ve esasları ile yeterlilik belgesi başvuru, değerlendirme işlemlerinin yapılmasını kapsar. Ayrıca, yeterlilik belgelerinin verilmesi, denetimi, askıya alınması ve iptali gibi işlemler bu hizmetin görevleri arasında yer alır.

Çevre Danışmanlığı Yönetmeliği

Çevre danışmanlığı yönetmeliği, tıbbi atıklar, atık yağlar, tehlikeli kimyasal atıklar ve atık sahalarının düzenlenmesi, bu atıkların izinli firmalara verilmesiyle ilgili evrak düzenlemesi, çevre uygulamalarının yapılması ve personelin bilgilendirilmesiyle ilgili tüm görev ve esasları kapsar.

Çevre Atık Yönetimi Nedir?

Çevre atık yönetimi, üretim sektöründeki faaliyetler sonucunda çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden maddelerin atık kapsamına alınması, toplanması, değerlendirilmesi ve depolanmasıyla geri dönüşüm faaliyetlerini oluşturan yönetim sistemidir.

Kimyasal Yönetim Sistemi Nedir?

Kimyasal yönetim sistemi, üretim sektöründeki tesislerin içinde kimyasalları tedarik etme, muhafaza etme, kullanma ve yok etmeye ilişkin sistematik kanaatlerin tümüdür.

Bekra Nedir?

Tehlikeli maddeleri içeren, insan sağlığını ve çevreyi etkileyen, doğal dengenin bozulmasına, kirlenmesine kalıcı olarak neden olan, büyük maddi hasarlar veren, acil müdahale gerektiren yangın, patlama ve toksik madde salgılaması olayları büyük endüstriyel kaza sınıfına girer. Bekra ise büyük endüstriyel kazaların azaltılması, önlenmesi hakkında mevzuattır.

Sera Gazı Emisyonları Nelerdir?

Sera gazı emisyonları, insanların çeşitli faaliyetlerinden dolayı ortaya çıkar. Çevreye pek çok zararlar vererek iklim değişikliğine neden olur. Bu emisyonların pek çoğu fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan karbondioksittir. Ayrıca petrol, doğalgaz ve benzin en büyük zararlı kirleticiler arasında yer alır. Bu emisyonların çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlar düşünüldüğünde azaltılması gerekir. Sera gazı emisyonlarının azaltılabilmesi ise;

  • Sanayi sektöründe enerjinin az kullanımına geçmek,
  • Enerjiyi yoğun olarak kullanan sanayi tesisleri için sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması çalışmaları yapmak,
  • Kalorisi yüksek atıkları, fosil atık yakıtların yerine aktif yakıt tercih etmek,
  • Değerlendirilebilir atıkların geri kazanımı sağlanması ve sanayi tesislerinin bu konuda önünü açmak,
  • Evsel ve endüstriyel atık suları arıtma işlemleri gerçekleştirmek gibi birçok önlem ve alternatifle mümkün olabilir.

Ev ve Sanayilerden Oluşan Atık Suların Yapısı

Su, hava ve toprak kadar hayati öneme sahip bir doğal kaynaktır. Su kaynakları evsel, sanayi, tarımsal pek çok alanda gerçekleştirilen kullanımlar sonucu kısmen veya tamamen kirlenir, doğal yapısını kaybedebilir. Kirlenen ve doğal yapısını kaybeden bu sulara atık su denir. Ev atık suları; ev, site, apartman gibi konutlar, motel, otel tarzı işletmelerde kullanımdan doğan kirli kanalizasyon sularıdır. Bu suların kirlenmesine en çok evlerde ve işletmelerde kullanılan deterjan, atık yağlar, organik maddeler neden olur.

Sanayilerde oluşan atık sular ise sanayi sektöründe üretim ve faaliyet gösteren tesislerden kaynaklanır. Sanayilerde oluşan atık suları fazla miktarda kimyasal maddelere maruz kaldığından kirlenme ve çevreye verdiği zararlar daha yüksek oranlarda olur. Sanayilerden oluşan atık suları; Yıkama, pişirme, ısıtma, ekstraksiyon, reaksiyon ürünleri ve ayırma, taşıma, kalite kontrol işlemlerinden kaynaklanır. Ev ve sanayilerden oluşan atık sularının, azalan temiz doğal kaynak suları ve atık sulardan kirlenen azalan temiz suların artmasına neden olması dolayısıyla arıtılması gerekir. Bu suların arıtma işlemlerinin doğru yapılabilmesi için suların karakterizasyonlarının titizlikle yapılması önemlidir.

Ambalaj Bildirimi

Kişisel ve toplumsal birçok alanda mukavva, kağıt, tahta, plastik gibi malzemelerden üretilen ürünlerin saklanması, taşınması ve korunması için kullanılan malzemelere ambalaj denir. Bu ürünlerin kullanımdan sonra evsel ve endüstriyel alanlarda, çevrede oluşturduğu kirli görünüme ise ambalaj atığı denir. Bu ambalaj atıklarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen kod ve şifre ile belirlenen çevre bilgi sistemi üzerinde ambalaj bilgi portalı giriş yaparak her yıl mart ayında bir önceki yılın bilgilerinin girilmesi işlemine de ‘’Ambalaj Bildirimi’’ denir. Ambalaj bildirimini ambalaj temin ve tedarik işlemlerini ambalaj bilgi sistemine kayıtlı olan işletmeler ve il, ilçe ve ilk kademe belediyeleri yapmakla yükümlüdür.

Endüstriyel Atık Yönetimi Planı

Üretim ve hizmet, tüketim faaliyetleri yürüten işletmeler ve sanayi tesislerinin, bu faaliyetlerinden çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek çeşitli atıklar oluşabilir. Bu atıkların toplanması, depolanması ve yok edilmesi gerekir. Tüm bu atıklarının toplanması, geçici olarak depolanması, taşınması ve yok edilmesi ile ilgili esasların düzenlendiği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı tebliği gereğince işletme ve tesislerin 3 yıllık Endüstriyel Atık Yönetimi Planı oluşturması zorunlu tutulmuştur.

Artemis Arıtım, çevre yönetimi konusunda ihtiyacınız olan tüm konularda, geniş mühendis kadrosuyla danışmanlık hizmetlerini, izin ve lisans almada tüm süreçlerin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayarak işinizi kolaylaştırır.

 

 

Blog
Evde Kompost Nasıl Yapılır?
Dip Tarama İzin Belgesi
Atık Yağların Çevreye Etkisi
Yasal Belgeler
"Yok Olmak" Ne Kadar Sürer?
Çöpten Enerji = LFG
Kül Olmak
3 Soruda Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi
Gazeteden Bitkiye
Dünya Sıcaklığındaki Artışın Çevreye Etkileri
Home Office’iniz Çevre Dostu Mu?
Çevre Felaketleri
Sürdürülebilir Yaşam İçin Enerji-Çevre İlişkisinin Önemi
Sıfır Atık Yönetmeliği
Exxon Valdez Tanker Kazası
Çöpe Atma Kompost Yap
Hayalet Ağlar
Çernobil Orman Yangınları Ve Ortaya Çıkardığı Çevresel Tehdit
Sanayi Bölgesi Topraklarında PCB
Geçici Depolama Alanları
Hızlı iletişim
İletişim Bilgileri