Sesli Komut Türkçe İngilizce Fransa Almanya

Servis ve Bakım

Arıtma Danışmanlığı


Arıtma tesisinin iyi işletilmesi bakım ve kontrollerinin düzenli ve etkili yapılması verimlilik için çok önemlidir. Bu sebeple birçok durumda arıtma tesislerinin tecrübeli ve konuya hakim teknik ekipler tarafından işletilmesi doğru bir yaklaşım olmaktadır. Bu ihtiyaçtan dolayı Artemis Arıtım işletmeyi komple veya gerekli kısımlarını devralarak üstlenmektedir.

Bakımlarda kullanılacak malzemelerin doğru ve güvenilir olması olabilecek arızaların öngörülerek tedbir alınması, düzenli ve periyodik aralıklarla yapılması bir tesisin sağlıklı çalışması için son derece mühimdir. Firmamız teknik servisi bünyesinde bulunan eğitimli ve tecrübeli teknik personeli periyodik bakımların yanı sıra ani gerçekleşebilecek arızalara hızlı şekilde müdahale eder ve gerekli durumlarda arıtma tesisinin revizyonu ve yenilemesini gerçekleştirirler.

Çevresel sorunlar da gerekli çözümleri üretmek uzmanlık alanlarımız arasındadır. Bize iletebileceğiniz tüm çevresel sorunlarınızda size en hızlı şekilde gereken çözümleri gerekli durumlarda alternatifleri ile üreterek hem çevresel tüm sorunları çözerek sizi hem de çevreyi korumak ve muhtemel çevre kirliliklerinin önüne geçmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

İşletme Ruhsatı almanın en önemli aşamalarından birisi DİB, deşarj izin belgesini almaktır. AAT Proje Onay Yönetmeliği çerçevesinde tesisin bulunduğu bölgenin Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olması durumunda Proje onay ve Deşarj İzni işlemleri Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri tarafından yapılır DKKR –DİB vb. deşarj izni belgesi verilir. DKKR - DİB veya deşarj ruhsatının alınabilmesi için öncelikle atıksuyun karakter ve debisine uygun arıtma tesisi planlanarak hayata geçirilmeli ve daha sonrada sağlıklı bir şekilde işletilmelidir. Bir çok arıtma tesisi iyi işletilemediği için ihtiyaçlara cevap verememektedir. Bu noktada hem teknik hem de resmi konularda sorunları çözecek sağlıklı bir danışmanlık ve bakım hizmeti almak Deşarj Ruhsatı almada en önemli anahtar olmaktadır. Bu çalışma çerçevesinde uzman mühendis ve teknik personelimiz arıtma tesislerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesini ve tüm resmi sürecin doğru yürütülmesini sağlamaktadır.

 

Teknik Servis


Teknik servisimiz de yer alan uzman mühendis ve teknisyenlerimiz arıtma tesislerinin sağlıklı çalışmasını sağlamak için sürekli olarak önleyici bakım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmaktadır. Bir çok arıtma tesisi iyi işletilemediği için ihtiyaçlara cevap verememektedir. Bu noktada hem teknik hem de resmi konularda sorunları çözecek sağlıklı bir danışmanlık ve bakım hizmeti almak Deşarj Ruhsatı almada en önemli anahtar olmaktadır. Bu çalışma çerçevesinde uzman mühendis ve teknik personelimiz arıtma tesislerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesini ve tüm resmi sürecin doğru yürütülmesini sağlamaktadır.

Arıtma Ekipmanları


Atık su arıtma tesislerinde kullanılan tüm ekipmanların kaliteli ve dayanıklı olması tesisin hem işletilebilirliğini hem de verimini önemli miktarda etkilemektedir. Bundan dolayı firmamız kontroller sırasında tüm ekipmanların kontrolünü ayrı ayrı incelemektedirler. Herhangi bir ekipmanın çalışmaması diğer ekipmanları veya tüm tesisin çalışmasını olumsuz etkilemektedir.

Arıtma tesislerinde sıklıkla kullanılan ekipmanları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

• Blower ve mekanik havalandırma ekipmanları
• Kaba ızgara ve ince ızgaralar, elekler
• Santrifüj ve dalgıç pompalar
• Dozaj pompaları
• Havalı pompalar ve yüksek basınç pompaları
• Kontrol ve ölçüm ekipmanları
• Mekanik karıştırıcılar, yüzer ve batık mikserler
• Çökeltme tankı sıyırıcıları, yoğunlaştırıcı
• Yağ sıyırıcılar
• Filtre pres, filtre pres pompası
• Membranlar, MBR üniteleri
• Ters Osmoz, UF kum ve karbon filtrasyon üniteleri
• İyon değiştiriciler, yumuşatıcılar
• İleri arıtma üniteleri

 

Yedek ve Sarf Malzemeler


Arıtma tesislerinde kullanılan yedek parçalar arıtma tesislerinin görünmeyen kahramanlarıdır. Herhangi birisinde oluşabilecek problem arıtma verimini olumsuz yönde etkileyecektir. Doğru zamanda tedarik edilen iyi seçilmiş sarf malzemeler arıtma tesisinin verimli çalışması açısından çok önemlidir. Arıtma tesisinde kullanılması gereken tüm yedek parça ve sarf malzemelerin temini ve montajı tarafımızca yapılmaktadır.

Arıtma tesislerinde kullanılan başlıca yedek parça ve sarf malzemeleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

PHmetre, Redoksmetre, PH probu, Redoks probu, filtre pres bezi, filtre pres plakası, kartuş filtre, difizör, valf, çekvalf, diafram, vana v.b.

Blog
Evde Kompost Nasıl Yapılır?
Dip Tarama İzin Belgesi
Atık Yağların Çevreye Etkisi
Yasal Belgeler
"Yok Olmak" Ne Kadar Sürer?
Çöpten Enerji = LFG
Kül Olmak
3 Soruda Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi
Gazeteden Bitkiye
Dünya Sıcaklığındaki Artışın Çevreye Etkileri
Home Office’iniz Çevre Dostu Mu?
Çevre Felaketleri
Sürdürülebilir Yaşam İçin Enerji-Çevre İlişkisinin Önemi
Sıfır Atık Yönetmeliği
Exxon Valdez Tanker Kazası
Çöpe Atma Kompost Yap
Hayalet Ağlar
Çernobil Orman Yangınları Ve Ortaya Çıkardığı Çevresel Tehdit
Sanayi Bölgesi Topraklarında PCB
Geçici Depolama Alanları
Hızlı iletişim
İletişim Bilgileri