Arıtma Kimyasalları

Arıtma Kimyasalları Nedir?

 

Arıtma Kimyasalları Nedir?

Su ve atık su arıtma tesislerinin işletilmesi için farklı kimyasallar kullanılır. Bu kimyasallar, suyun arıtılması, temizlenmesi ve bakımı gibi farklı amaçlar için değerlendirilir. Bu işlem, profesyonel kimyasal bilgi ve beceri gerektiren bir alandır. Kimyasalların kullanımı, işletme tipine ve tesisin özelliklerine bağlı olarak farklı yüzdelik değerlere sahip olabilir. Su ve atık su arıtma kimyasalları başlı başına bir çalışma konusudur ve bu konuda uzmanlık gerektirir.

Atık Su Arıtma Nedir?

Atık su arıtma, evsel ve endüstriyel kaynaklı kullanılmış suların, çevreye zarar vermeden tekrar kullanılabilir duruma getirilmesi işlemidir. Bu işlem, atık suların içindeki organik, inorganik ve biyolojik maddelerin, zararlı mikroorganizmaların, toksinlerin ve diğer kirleticilerin çıkarılmasını içerir.

Atık su arıtma işlemi, öncelikle ön arıtma, fiziksel işlemler, biyolojik işlemler ve son arıtma aşamalarını içerir. Ön arıtma, atık suların içindeki büyük kirlilik yüklerini çıkarmak için kullanılır. Fiziksel işlemler, kimyasal ve fiziksel işlemlerle suların temizlenmesini sağlar. Biyolojik işlemler, mikroorganizmaların atık suların organik maddelerini parçalayarak temizlemesini sağlar. Son arıtma, atık sulardaki azot ve fosfor gibi diğer kirleticilerin uzaklaştırılması için kullanılır. Atık su arıtma işlemi, su kaynakları ve çevre için son derece önemlidir. Arıtılmış atık su, yeniden kullanım için sulama, endüstriyel proseslerde ve hatta içme suyu olarak kullanılabilir.

Arıtma Kimyasalları Nelerdir?

Atık su arıtma tesislerinde kullanılan kimyasallar, farklı amaçlar için kullanılır. Örneğin, koagülant maddeler bu kimyasalların başında gelir. Atık su ile ilgilenenler “Koagülant maddeler nelerdir?” sorusunun yanıtını merak eder. Bu maddeler suda asılı organik ve inorganik maddelerin çöktürülmesi için kullanılan kimyasallardır. Söz konusu maddeler, suyun bulanıklaşmasına neden olan ve zararlı mikroorganizmaların gelişmesine zemin hazırlayan partikülleri çöktürerek arıtma işlemine temel hazırlama bakımından son derece önemlidir. Bunların yanı sıra su arıtmada kullanılan kimyasallar ve özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

  • Flokülantlar: Koagülantların işlemi tamamlaması için kullanılan kimyasallardır. Flokülantlar, çökelti haline gelen partikülleri bir arada tutarak büyük, kolay çıkarılabilir partiküller oluşturur.
  • Dezenfektanlar: Atık suların içindeki zararlı mikroorganizmaların yok edilmesi için kullanılan kimyasallardır. Klor, ozon ve ultraviyole ışınları gibi dezenfektanlar, atık suların dezenfeksiyonunda kullanılan yaygın yöntemlerdir.
  • pH ayarlayıcıları: Atık suların pH seviyesini ayarlamak için kullanılan kimyasallardır. pH seviyesinin doğru şekilde ayarlanması, atık su arıtımının diğer aşamalarının başarılı olmasını sağlar.
  • Köpük önleyici (Anti-foaming) ajanlar: Arıtma işlemi sırasında köpürmeyi önlemek için kullanılan kimyasal ajanlardır.
  • Nutrient ayarlayıcıları: Biyolojik arıtma işlemi sırasında, atık suların içindeki azot ve fosforun seviyesini ayarlamak için kullanılan kimyasallardır. Bu kimyasallar, mikroorganizmaların doğru şekilde çoğalmasını sağlayarak arıtma işleminin verimliliğini artırır.

Atık su arıtma kimyasalları, tesisin tipine ve işletim gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Atık arıtma kimyasalları ve bunların doğru kullanılması, arıtma işleminin verimliliği ve çevre koruması için son derece önemlidir.

Su Şartlandırma Kimyasalları

Su arıtma işleminin yanı sıra suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirerek, kullanımı için uygun hale getirme süreci de mevcuttur. Su şartlandırma denilen bu işlemde birtakım kimyasalların kullanımı esastır. Örneğin, su şartlandırma sürecinde kullanılan anti-scaling ajanları, suyun sertleşmesini ve kireçlenmesini önlemek için kullanılır. Bu ajanlar, suyun içindeki mineralleri çözünür hale getirir ve böylece sistemdeki borularda ve ekipmanlarda oluşan kireçlenmeyi önler. Anti-scaling ajanları, suyun pH seviyesini dengelemek ve minerallerin çökelmesini önlemek için kullanılan kimyasallardır.

Korozyon inhibitörleri ise su şartlandırma sürecinde kullanılan bir diğer kimyasal gruptur. Bu kimyasallar, suyun metal yüzeylerle temas ettiği zaman meydana gelen korozyonu önlemek için kullanılır. Korozyon inhibitörleri, suyun pH seviyesini ayarlayarak ve metal yüzeylerin koruyucu bir tabaka ile kaplanmasını sağlayarak korozyonu önler. Ayrıca, bu kimyasallar suyun içindeki oksijen seviyesini düşürerek korozyonu önleyebilir.

Dispersanlar, su içinde çözünmeyen partikülleri ve organik maddeleri dağıtarak ve çözünür hale getirerek sistemdeki birikintileri önler. Bu kimyasallar, su sistemlerinin verimliliğini artırarak tıkanmaları ve arızaları önler. Dispersanlar, suyun sertliğini azaltarak ve tıkanıklıkları önleyerek, suyun daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Köpük önleyiciler, suyun yüzeyinde oluşan köpük ve kabarcıkları önleyerek su sisteminin daha verimli çalışmasını sağlar. Bu kimyasallar, su sistemindeki sıvı akışını düzenleyerek ve boruların tıkanmasını önleyerek verimliliği artırır. Köpük önleyiciler, endüstriyel sistemlerde, yüzme havuzlarında ve evsel kullanım için su sistemlerinde kullanılır.

pH ayarlayıcılar, suyun pH seviyesini ayarlayarak, sistemin etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu kimyasallar, suyun asidik veya bazik özelliklerini dengeleyerek sistemdeki ekipmanın daha uzun süre dayanmasını sağlar. pH ayarlayıcılar, suyun doğal pH seviyesinin değiştiği endüstriyel işlemler ve evsel kullanım için idealdir. Su şartlandırma ise, endüstriyel, ticari ve evsel su sistemlerinde daha verimli ve güvenli bir şekilde su kullanımını sağlar. İki süreç birbirinden farklıdır, ancak her ikisi de suyun kalitesini artırmak ve su kaynaklarımızı korumak için kritik önem taşır.

Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için atık su arıtma ve su şartlandırma işlemlerinin sürekli olarak uygulanması ve geliştirilmesi gereklidir. Su arıtma süreci ve kimyasal arıtma sistemleri konusunda profesyonel destek almak için siz de Artemis Arıtım’ı tercih edebilir, detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Arıtma Kimyasalları İle İlgili Yazılar

detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.