Ar-Ge

Ar-Ge; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

Frascati Kılavuzu’na göre Ar-Ge; insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre Ar-Ge; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

Ar-Ge Faaliyetleri Üç Temel Başlık Altında Ele Alınmaktadır
  • Temel Araştırma
    Görünürde herhangi bir özel uygulaması ya da kullanımı bulunmayan, öncelikli olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel ve teorik çalışmadır.
  • Deneysel Geliştirme
    Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye; hali hazırda üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır. Bizim çalışmalarımızı daha çok deneysel çalışmalar başlığı altında toplamak daha doğru olacaktır.
  • Uygulamalı Araştırma
    Yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün çalışmadır. Belirli bir pratik amaca veya hedefe yöneliktir.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri - TeknoParklar

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre Ar-Ge; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

Teknoparklar Üniversite ve sanayi kuruluşları arasında köprü vazifesi görmekle beraber araştırma ve geliştirme faaliyetleri için en uygun iklim ve koşulları oluşturarak, verimli üretim ile teknolojik çıktıların alınmasını sağlamaktadır.

Artemis Arıtım Türkiye’nin ilk ve tek OSB içerisinde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Yıldız Teknopark İkitelli Kampüsünde yer almaktadır. Kurumumuz hem Üniversite ile ve Akademisyenlerle teorik çalışmalar içerisinde yer almakta hem de her türlü pratik üretim imkânlarının bulunduğu fiziksel alanlara sahip bulunmaktadır.

Ar-Ge Süreçleri

Araştırma ve geliştirme çalışmaları Detaylı ve multi-disiplin yapılması gereken faaliyetlerdir. Bir belirsizliğin çözülmesi ve giderilmesi adına en temel araştırma inceleme ve literatür tarama süreçlerinin ardından, saha araştırması, uygulama ve kullanım alanlarının tam olarak belirlenmesi, laboratuvar, deneysel ve pilot ölçekli çalışmaların yapılması ile devam eder. Elde edilen ara sonuçların değerlendirilmesi ve süreç içerisinde karşılaşılan problemlerin giderilmesi ve yeni planlama süreçleri sonraki adımları oluşturur. Süreç, sonuç alınana kadar sürdürülür. Akademik çalışmalardan farklı olarak Ar-Ge faaliyeti sonucunda, somut olarak ekonomik değere sahip ürün, yazılım veya süreç eldesi esas alınarak planlama yapılmalıdır.

detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.