Aerobik Biyolojik Arıtmada Oksijen

Biyolojik arıtmanın amacı; atıksularda bulunan çökelmeyen kolloidal katıları pıhtılaştırarak gidermek ve organik maddeleri kararlı hale getirmektir. Evsel atıksularda organik madde kadar azot ve fosfor gibi besi maddelerinin de giderilmesi önemlidir.

Endüstriyel atıksularda ise organik ve inorganik bileşiklerin arıtılması önemlidir. Bu bileşiklerin çoğu mikroorganizmalar üzerinde toksik etki yaratacağından bu tür atıksuların biyolojik arıtmaya sokulmadan kimyasal arıtma gibi ön arıtma sistemlerine tabi tutulması arıtma verimini arttıracaktır.

Aktif Çamur da Bir Canlıdır

Aktif çamurun, üremesi ve hayati fonksiyonlarını devam ettirmesi için;

  • Enerji kaynaklarına
  • Yeni hücreleri sentezlemek için Karbona
  • Azot, Fosfor, Sülfür, Potasyum, Kalsiyum ve Magnezyum gibi inorganik elementlere ihtiyacı vardır.

Aynı zamanda aktif çamurun büyümesi için uygun çevresel şartlar, pH ve Sıcaklık kontrolü, besi maddesi, oksijen ilavesi, fazla aktif çamurun ortamdan uzaklaştırılması ve uygun karışma oranı da önemli faktörlerdir.

Çözünmüş Oksijen Kontrolü

Aktif çamur sistemi havalandırma tankındaki oksijen miktarı teorik olarak;

  • Mikroorganizma faaliyetleri
  • Organik maddenin oksidasyonu
  • Sistemi belli bir çözünmüş oksijen konsantrasyonunda tutmak için gereken oksijen miktarıdır.

Oksijenin aktif çamur için yetersiz kaldığı durumlarda flamentli (ipliksi) mikroorganizmalar çoğalacak ve çamur kalitesiyle beraber çökme veriminin düşmesine neden olacaktır.

Pratikte havalandırma tanklarındaki çözünmüş oksijen konsantrasyonu 1,5 - 4 mg/l aralığında tutulmalıdır. Ancak genel olarak bu değer için 2 mg/l yeterlidir.

Bu tür faktörler göz önünde bulundurulduğunda aerobik biyolojik arıtmada kullandığımız aktif çamurların uygun şartlar altında verimlerinin maksimum seviyede olacağı görülmektedir. Atıksu arıtma tesisleri işletilmesi bu tür durumlarda çok önemlidir. Kontrolsüz kalmış sistemlerde bu ve bunun gibi kriterlere bağlı olarak arıtma veriminin düştüğü ve deşarj suyunun standartları sağlanmadığı görülmektedir. Bu nedenle mevcut sistemlerinizin işletilmesinde yetkili kişilerden destek alınması ve kontrolün düzenli olarak yapılması önemlidir.

detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.