Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Süreci “Projeden Sahaya”

Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Süreci “Projeden Sahaya” ARTEMİS ARITIM proje departmanı olarak yirmi yılı aşkın süredir alanında yetkin mühendis ekibi, uzman danışman kadrosu ile ağırlık olarak özel sektöre hizmet vermektedir.

Endüstriden gelen talepler doğrultusunda, projelendirme çalışmalarımızı; saha keşifleri, laboratuvar çalışmaları, proses dizaynı, proje çizimlerinin oluşturulması, imalat ve ünite/ekipman temini, montaj ve devreye alma şeklinde anahtar teslim olarak gerçekleştiriyoruz. Mevcut proje çalışmalarımızın yanı sıra, çevresel sürdürülebilirlik adına; geri kazanım konuları hakkında, yeni teknolojiler geliştirebilmek için Ar-Ge faaliyetlerimizi, YTÜ Teknopark İkitelli yerleşkesinde bulunan merkez ofis ve atölye birimimizde gerçekleştirmekteyiz.

Ağır Kirli Sular İle Çalışıyoruz

Kendimizi, arıtma sektöründe, endüstriyel sanayide alışılagelmiş standart atık suların arıtılmasının yanı sıra farklı bir yerde konumlandırıyoruz. Karakterizasyonu belirli olan atık suların arıtılmasından ziyade, yüksek KOI içeren (>8.000 mg/L) veya Cr+6, CN gibi ağır metal içeren farklı birçok sektöre ait ağır kirli atık suların arıtılması için özel prosesler, farklı tasarımlar geliştirmekteyiz.

Bu kapsamda gerçekleştirmiş olduğumuz farklı sektörlerden bir çok örnek verebiliriz. Örneğin; geçtiğimiz dönemde, Konya OSB de faaliyet göstermekte olan konteyner/IBC yıkama ve depolama yapan fabrikaya kurmuş olduğumuz kimyasal + biyolojik arıtma tesisi işi. Farklı türlerde kimyevi vb. maddeler içeren konteyner/IBC lerin yıkanması sonucu oluşan atık sular, ağır bir kirlilik yükünün yanı sıra, sürekli değişken karakterizasyonu ile arıtılması zor prosesler arasında yer almaktadır. Ancak, yapılan laboratuvar çalışmaları ve buna bağlı geliştirilen proses dizaynı ile kurulmuş olan arıtma tesisi, oluşan ağır kirli sular OSB deşarj limitlerini sağlayacak şekilde çalışmaktadır.

Proje Yönetiminde “Süreç Kavramı”

Projelerimizi "süreçlerle”yönetiyoruz.Proje yönetimi metodolojisine bakıldığında, gerçekleştirilen tüm çalışmaların, aslında, bütünü oluşturan, bizi ana hedefe götüren birer süreç adımı olduğu görülmektedir. Departmanımızın yürüttüğü tüm faaliyetler, tanımlanmış olan SOP ler, süreç haritaları, süreç adımları ve buna bağlı kırılımlar ile takip edilmektedir. İhtiyacın doğduğu bir işin başlangıç noktasından, laboratuvar, tasarım, teklif, proje çizimleri, imalat, montaj, devreye alma ve işin teslimine kadar uzanan bu oluşum, yapılacak olan çalışmanın niteliğine göre görevlendirilmiş ekip arkadaşımızın kontrolünde süreç akışı çerçevesinde planlı olarak yürütülmektedir. İşimizi sürdürülebilir kılmak, takip ve kontrol mekanizmalarımızı ve buna bağlı aksiyonlarımızı optimum ölçüde alabilmek adına süreç yaklaşımını benimsemiş durumdayız. Bu durumun, iş yapış şeklimize yansıması ve akabinde sağladığı müşteri memnuniyeti, bizi, sektörde fark yaratan bir yerde konumlandırıyor.

Projelendirmede Yeni Trend “BIM Süreci”

BIM (Building İnformations Management), yapı bilgi modellemesine dayalı bir tasarım programıdır. Arıtma tesisi projelendirme çalışmalarımız kapsamında, proses dizaynı yapıldıktan sonra, imalat ve akabinde yapılacak olan saha çalışmalarının simule edilmesi, imalat ve saha (montaj, devreye alma vb.) aşamasında meydana gelebilecek aksiliklerin, bilhassa projenin sahaya uygulanabilirliği için 3D çizimler yapılmaktadır. Bu kapsamda, ihtiyaca yönelik farklı yazılımlar (AutoCAD MEP, AutoCAD 3D Plant, Solid Works, 3Ds Max vb.) kullanılmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte, kendimizi geliştirmek ve proje tasarımlarımızın sürdürülebilirliği adına, CAD anlayışına ilave BIM tabanlı programları kullanılarak, çakışma analizlerinin yapıldığı, tasarlanan modellere ilave olarak bilgilerin girilerek işlenebildiği ve akabinde elde edilen sonuç doğrultusunda, proje ve sahayı interaktif bir yapıda buluşturmak adına çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Proje ekibi olarak, sürdürülebilir çevrenin oluşabilmesi için, sektörden gelen talepler doğrultusunda, sanayicinin çözüm ortağı olarak hareket edip, Ar-Ge faaliyetleri ile birlikte, etkin ve verimli yaklaşımlar geliştirerek sektöre yön veren adımlar atmaya devam edeceğiz.

detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.