Sesli Komut Türkçe İngilizce Fransa Almanya

Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Süreci - Projeden Sahaya

Artemis Arıtım olarak yirmi yılı aşkın süredir alanında yetkin mühendis ekibi, uzman danışman kadrosu ile ağırlık olarak özel sektöre hizmet vermekteyiz.

Atıksu Arıtma Tesisi, Su Arıtma Tesisi ve Su/Atıksu Arıtma Tesisi Geri Kazanım Sistemleri Tasarım Süreci “Projeden Sahaya”

Farklı birçok sektöre ait endüstrilerden gelen talepler doğrultusunda; atıksu arıtma tesisleri, su arıtma tesisleri, su /atıksu arıtma tesisi geri kazanım sistemleri/tesisleri kapsamında geliştirmiş olduğumuz projelendirme çalışmalarımızı; saha keşifleri, laboratuvar çalışmaları, proses dizaynı, proje çizimlerinin oluşturulması, imalat ve ünite/ekipman temini, montaj ve devreye alma şeklinde anahtar teslim olarak gerçekleştiriyoruz.

Mevcut proje çalışmalarımızın yanı sıra, döngüsel ekonomi, sıfır atık su ve çevresel sürdürülebilirlik adına; atıksu arıtma tesisleri, su arıtma tesisleri, su/atıksu arıtma geri kazanım sistemleri/tesisleri konuları hakkında, yeni teknolojiler geliştirebilmek için Ar-Ge faaliyetlerimizi, YTÜ Teknopark İkitelli yerleşkesinde bulunan merkez ofis ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan atölyemizde gerçekleştirmekteyiz.

"Ağır Kirli Sular" İle Çalışıyoruz

Sektörde, ağır kirli sular ile çalışıyor ve doğrultuda atıksu arıtma tesisleri, su arıtma tesisleri ve su/atıksu arıtma tesisi geri kazanım sistemleri/tesislerini geliştiriyoruz.

Kendimizi, arıtma sektöründe, endüstriyel sanayide alışılagelmiş standart su/atıksuların arıtılması ve su/atıksuların arıtılarak geri kazanılmasının yanı sıra farklı bir yerde konumlandırıyoruz. Karakterizasyonu belirli olan su/atıksuların arıtılması ve su/atıksuların arıtılarak geri kazanılmasından ziyade, yüksek KOI içeren (>8.000 mg/L) veya Cr+6, CN gibi ağır metal içeren farklı birçok sektöre ait ağır kirli su/atıksuların arıtılması için su/atıksu arıtma tesisleri ve su/atıksu arıtma tesisi geri kazanım sistemleri/tesisleri için özel prosesler, farklı tasarımlar geliştirmekteyiz.

Bu kapsamda gerçekleştirmiş olduğumuz farklı sektörlerden birçok örnek verebiliriz. Su arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi ve su/atıksu arıtma tesisi ve geri kazanım sistemi/tesisi ile ilgili birkaç proje örneği vermek gerekirse;

1. Proje Örneği; geçtiğimiz dönemde, Konya OSB de faaliyet göstermekte olan konteyner/IBC yıkama ve depolama yapan fabrikaya kurmuş olduğumuz fiziksel+kimyasal + biyolojik prosesleri içeren bir atıksu arıtma tesisi ve proses suyu kullanımı için tasarlanmış olan su arıtma ve geri kazanım sistemi/tesisi işi. Farklı türlerde kimyevi vb. maddeler içeren konteyner/IBC lerin yıkanması sonucu oluşan atıksular, ağır bir kirlilik yükünün yanı sıra, sürekli değişken karakterizasyonu ile atıksu arıtma tesisinde arıtılması zor prosesler arasında yer almaktadır. Ancak, yapılan laboratuvar çalışmaları ve buna bağlı geliştirilen proses dizaynı ile kurulmuş olan atıksu arıtma tesisi, oluşan ağır kirli atıksular OSB deşarj limitlerini sağlayacak şekilde çalışmaktadır.

2. Proje Örneği; 2021 sonu itibari ile, Tekirdağ Çorlu bölgesinde bulunan ve panel radyatör üretimi yapan yurt dışı menşeili fabrikaya kurmuş olduğumuz, su/atıksu arıtma tesisi ve su/atıksu arıtma tesisi geri kazanım sistemi/tesisi projesidir. Bu projede, iki farklı atıksu kaynağı bulunmaktadır;

Birincisi, panel radyatör üretimi kapsamında kullanılmakta olan yüzey işlem banyolarının taşma ve banyo boşalma gibi farklı periyot, karakter ve değişkenliklerde gelmekte olan ağır ve konsantre (yoğun) içeriğe sahip atıksularıdır.
İkincisi ise, panel radyatör üretimi esnasında ürünlerin test ve denemeleri için kapalı çevrim olarak kullanılması gereken ancak, ara ara blöf edilmesi gereken konsantre içeriğe sahip atıksulardır.

Yukarıda belirtilen her iki atıksu kaynağı için, yapılan laboratuvar çalışmaları ve buna bağlı geliştirilen proses dizaynı ile; yüzey işlem atıksuları için; genel atıksu artma tesisi ve yoğun kirli atıksu arıtma tesisi; test ve deneme atıksuları için ise ayrı bir atıksu arıtma tesisi ve atıksu arıtma tesisi geri kazanım sistemi/tesisi kurulmuştur.

Özet olarak, tarafımızca tasarlanmış ve uygulanmış olan su/atıksu arıtma tesisleri ve su/atıksu arıtma tesisi geri kazanım sistemleri/tesisleri ile, tüm su/atıksular, OSB deşarj standartlarını sağlamakta ve kapalı çevrim de kullanılan atıksuların, atıksu arıtma tesisi geri kazanım sistemi/tesisi ile geri kazanımı sağlanmaktadır.

Proje Yönetiminde "Süreç Kavramı"

Atıksu Arıtma Tesisi, Su Arıtma Tesisi ve Su/Atıksu Arıtma Tesisi Geri Kazanım Sistemlerinin/Tesislerinin  Proje Yönetiminde “Süreç Kavramı”

Atıksu arıtma tesisi, su arıtma tesisi ve su/atıksu arıtma tesisi geri kazanım sistemleri/tesisleri kapsamında projelerimizi “süreçlerle” yönetiyoruz. Proje yönetimi metodolojisine bakıldığında, gerçekleştirilen tüm atıksu arıtma tesisi, su arıtma tesisi ve su/atıksu arıtma tesisi geri kazanım sistemi/tesisi proje çalışmalarının, aslında, bütünü oluşturan, bizi ana hedefe götüren birer süreç adımı olduğu görülmektedir. Departmanımızın yürüttüğü tüm faaliyetler, tanımlanmış olan SOP ler, süreç haritaları, süreç adımları ve buna bağlı alt adımlar ile takip edilmektedir.

Atıksu arıtma tesisi, su arıtma tesisi ve su/atıksu arıtma tesisi geri kazanım sistemi/tesisi ihtiyacının doğduğu bir projenin başlangıç noktasından, laboratuvar, tasarım, teklif, proje çizimleri, imalat, montaj, devreye alma ve işin teslimine kadar uzanan bu oluşum, yapılacak olan çalışmanın niteliğine göre görevlendirilmiş ekip arkadaşımızın kontrolünde süreç akışı çerçevesinde planlı olarak yürütülmektedir. İşimizi sürdürülebilir kılmak, takip ve kontrol mekanizmalarımızı ve buna bağlı aksiyonlarımızı optimum ölçüde alabilmek adına süreç yaklaşımını benimsemiş durumdayız.

Bu durumun, iş yapış şeklimize yansıması ve akabinde sağladığı müşteri memnuniyeti, bizi, sektörde fark yaratan bir yerde konumlandırıyor.

Projelendirmede Yeni Trend “BIM Süreci”

Atıksu Arıtma Tesisi, Su Arıtma Tesisi ve Su/Atıksu Arıtma Tesisi Geri Kazanım Sistemi/Tesisi Projelendirmede Gelinen Yeni Trend “BIM Süreci”

BIM (Building İnformations Management), yapı bilgi modellemesine dayalı bir tasarım programıdır. Atıksu arıtma tesisleri, su arıtma tesisleri ve su/atıksu artıma tesisi geri kazanım sistemleri/tesisleri projelendirme çalışmalarımız kapsamında, proses dizaynı yapıldıktan sonra, öncesinde tasarlanmış olan imalat ve akabinde yapılacak olan saha çalışmalarının simule edilmesi ve saha (montaj, devreye alma vb.) aşamasında meydana gelebilecek aksiliklerin, bilhassa projenin sahaya uygulanabilirliği için 3D çizimler yapılmaktadır.

Bu kapsamda, ihtiyaca yönelik farklı yazılımlar (AutoCAD MEP, AutoCAD 3D Plant, Solid Works, 3Ds Max vb.) kullanılmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte, kendimizi geliştirmek ve atıksu arıtma tesisi, su arıtma tesisi ve su/atıksu arıtma tesisi geri kazanım sistemleri/tesisleri için proje tasarımlarımızın sürdürülebilirliği adına, CAD, CAM anlayışına ilave BIM tabanlı programları kullanılarak, çakışma analizlerinin yapıldığı, tasarlanan modellere ilave olarak bilgilerin girilerek işlenebildiği ve akabinde elde edilen sonuç doğrultusunda, proje ve sahayı interaktif bir yapıda buluşturmak adına çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Proje ekibi olarak, sürdürülebilir çevrenin oluşabilmesi için, sektörden gelen talepler doğrultusunda, sanayicinin çözüm ortağı olarak hareket edip, Ar-Ge faaliyetleri ile birlikte, etkin ve verimli yaklaşımlar geliştirerek sektöre yön veren adımlar atmaya ve bu kapsamda ilgili atıksu artıma tesisleri, su arıtma tesisleri, su/atıksu arıtma ve geri kazanım sistemlerini/tesislerini tasarlayarak geliştirmeye devam edeceğiz.

 

Blog
Evde Kompost Nasıl Yapılır?
Dip Tarama İzin Belgesi
Atık Yağların Çevreye Etkisi
Yasal Belgeler
"Yok Olmak" Ne Kadar Sürer?
Çöpten Enerji = LFG
Kül Olmak
3 Soruda Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi
Gazeteden Bitkiye
Dünya Sıcaklığındaki Artışın Çevreye Etkileri
Home Office’iniz Çevre Dostu Mu?
Çevre Felaketleri
Sürdürülebilir Yaşam İçin Enerji-Çevre İlişkisinin Önemi
Sıfır Atık Yönetmeliği
Exxon Valdez Tanker Kazası
Çöpe Atma Kompost Yap
Hayalet Ağlar
Çernobil Orman Yangınları Ve Ortaya Çıkardığı Çevresel Tehdit
Sanayi Bölgesi Topraklarında PCB
Geçici Depolama Alanları
Hızlı iletişim
İletişim Bilgileri