Arıtma Tesisi Tasarımları

Günümüzde birçok firmanın atıksu arıtma tesisi kurma zorunluluğu mevcuttur. Ancak atıksu arıtma tesisleri büyük yatırım ve işletme maliyetleri gerektirmektedir. Bu nedenle firmalar bu tür bir yatırıma girerken uygun tasarımın yapılmasına dikkat etmelidirler.

Uygun tasarım parametreleriyle tasarlanmayan atıksu arıtma tesisleri atıksuları arıtamadıkları gibi yatırım için harcanan ücretlerin de boşa gitmesine neden olur. Bu nedenle arıtma tesisinin verimli olmasını sağlayan en önemli faktör tasarımının uygun tasarım parametrelerine göre yapılmasıdır.

Atıksu Arıtma Tesisleri Hangi Parametrelere Göre Tasarlanır?

Yüzey Kimyasal İşlemlerinde Arıtmanın Önemi

Uygun tasarım parametreleriyle tasarlanmayan atıksu arıtma tesisleri atıksuları arıtamadıkları gibi yatırım için harcanan ücretlerin de boşa gitmesine neden olur. Bu nedenle arıtma tesisinin verimli olmasını sağlayan en önemli faktör tasarımının uygun tasarım parametrelerine göre yapılmasıdır.

Atıksu arıtma tesisleri genellikle atıksu debisi, bekleme süresi, havalandırma süresi, oksijen miktarı, sıcaklık, pH, ağır metaller, yağ-gres, askıda katı madde vb. parametreler göz önüne alınarak tasarlanır. Arıtma tesisinin türüne göre bu parametreler değişkenlik gösterdiği gibi değerleri de değişiklik göstermektedir.

Atıksuya uygun yöntemin belirlenmesinde birinci sırayı alınan numuneler almaktadır. Numunenin homojen olması, belirli aralıklar ile alınması, uygun muhafaza edilmesi vb. kriterlere dikkat edilmelidir. Aksi halde yapılacak olan laboratuvar çalışmalarından çıkan sonuçlar saha çalışmalarında aynı sonuçları göstermeyecek ve arıtma tesisi tasarımı yanlış uygulanmış olacaktır.

Yüzey Kimyasal İşlemlerinde Arıtmanın Önemi

Atıksu arıtma tesisinin kurulacağı alanda yapılan saha keşifleri ikinci sırada bulunmaktadır. Zemin uygunluğu, atıksu dengelemelerine yağmur suyu karışma şansı, arıtma tesisini kurmak için gereken yeterli alan, su kotu için gereken uygun seviye hesapları, arıtma tesisinin kurulacağı yerin atıksu kaynağına ve deşarj noktasına mesafesi gibi önemli unsurlar iyi araştırılmalıdır.

Atıksu arıtma tesisinin günlük debisi aslında en önemli konuların başında gelir. Ön görülmeyen atıksular hem kirlilik yükünü hem de debiyi arttırarak suyun bekleme süresinin kısalmasını dolaylı olarak da atıksuyun gerek kimyasalla gerekse bakteri ile temas süresinin yetersiz kalmasına neden olur. Bu nedenle arıtma verimli çalışmaz ve yatırım maliyeti boşa gider. Bu yüzden atıksu arıtma tesisleri dizayn edilirken mevcut durumdaki maksimum debi hesabı yapılır ve planlanan kapasite artışı varsa, kapasite artışı da göz önüne alınarak, doğru projelendirme gerçekleştirilir. Tasarımın bu şekilde yapılması hem mevcut durum için hem de geleceğe dönük bir yatırım olacağından, firmaya yatırım maliyeti olarak da büyük avantaj sağlayacaktır.

Arıtma Sistemleri Tasımlarında Neden Artemis Arıtım?

Yüzey Kimyasal İşlemlerinde Arıtmanın Önemi

Artemis Arıtım olarak biz sektörde sayısız atıksu, temiz su, ileri arıtma ve geri kazanım tesisi tasarlamış, başarıyla devreye almış, işletmiş ve teslim etmiş bir firma olarak bu konulara titizlikle yaklaşmaktayız. Bünyemizde bulunan laboratuvarımızda ham atıksu numunelerine gerekli test ve analizleri yapıyoruz, tecrübeli mühendis ve teknik kadromuzla saha ziyaretleri gerçekleştiriyoruz, proje mühendislerimizle 2D ve 3D boyutlu görselliğe dayanarak uygun projelendirmeyi yapıyoruz ve arıtma tesisi kurulmadan firmaya nasıl bir yapıda olduğunu gösteriyoruz. Başlamış olduğumuz işin her zaman arkasında durarak sistemleri teslim ettikten sonra işletilmesinde de firmalara destek oluyoruz. Tesislerin tasarımlarındaki başarımız kadar, işletilmesindeki tecrübelerimizi firmalara aktarıyor, uygun eğitimler sonucu arıtma tesisi operatörleri yetiştiriyoruz. Bu nedenle sektörde bir numara olmak için emin adımlarla yolumuza devam edebiliyoruz. Bu tür çalışmalar için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir detaylı bilgilendirme için bize ulaşabilirsiniz.

detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.