Sesli Komut Türkçe İngilizce Fransa Almanya

Tek Kullanımlık Maske Eldiven Gibi Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetimi

Covid-19 virüsü; tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ederken, hepimizin, virüsün yayılmasını önlemek, kendimizin ve etrafımızdakilerin...

Covid-19 virüsü; tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ederken, hepimizin, virüsün yayılmasını önlemek, kendimizin ve etrafımızdakilerin sağlığını korumak için tek kullanımlık maske, eldiven gibi kişisel hijyen malzemelerinin kullanması gerekiyor.

Peki, bu hijyen malzemelerinin kullanıldıktan sonra, atık olarak nasıl değerlendirileceğini biliyor muyuz?

Uzmanlar tarafından kullanım ömürleri belirli tutulan maskelerin ya da eldivenlerin, kontaminasyon ihtimalini ortadan kaldıracak şekilde biriktirilmesi ve depolanması gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 07.04.2020 tarihinde yayınlanan genelgede; kurum, kuruluş, işletmelerin bina ve yerleşkeleri, sağlık kuruluşları, ev ve işyerlerinden kaynaklanan hijyen malzeme atıklarının kontrollü şekilde yönetilebilmesi için riayet edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir.

Sağlık kuruluşlarında ve karantina alanlarında ‘Tıbbi Atık’ olarak toplanmaya devam eden bu atıkla:

1. Kurum kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkelerinde

Diğer atıklardan ayrı olarak; ‘Diğer Atık’ ekipmanı gibi renkli veya gri etiketli atık kovalarında, üzerinde sadece maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının biriktirileceğini gösteren atık ayrıştırma kovalarında toplanmalıdır.
Atığın toplanıp, geçici depolama alanına taşınması ve gerekli temizlik işlemi ayrı bir personel tarafından yapılmalıdır.
Atık ayrıştırma kovalarının içinde torba olmakla birlikte, dörtte üç oranında dolduktan sonra ağızları sıkı bir şekilde kapatılmalı ve ikinci bir torbaya alınmalıdır.
Geçici depolama alanında en az 72 saat bekletildikten sonra ‘Diğer Atık’ olarak evsel atık kapsamında yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi sağlanmalıdır.

2. Evlerde ve işyerlerinde ise

Yırtılmaya dayanaklı çöp poşetlerinde küçük miktarlar halinde toplanıp, ağzı sıkıca kapatıldıktan sonra yırtılma ihtimaline karşı ikinci bir torbaya konulmalıdır.
Virüsün hayatta kalma olasılığını en aza indirmek için atık torbaları, en az 72 saat süreyle diğer insanların ve hayvanların erişemeyeceği oda ve balkonlarda bekletilmelidir.
Atık toplama saatinden kısa bir süre önce, diğer atık kapsamında evsel atık olarak belediyeye teslim edilmelidir.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, İstanbul gibi büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyeleri, bahsedilen ‘Diğer Atık’lar için, biriktirme ekipmanlarını kuruluşlara ulaştırmaya ve alanlarda biriktirme noktaları oluşturmaya başlamıştır.

Bize düşen ise, bu dönemi hızlıca atlatmak, virüsün yayılmasını önlemek ve olası risklerin önüne geçebilmek için gerekli hassasiyeti göstermektir.

Blog
Evde Kompost Nasıl Yapılır?
Dip Tarama İzin Belgesi
Atık Yağların Çevreye Etkisi
Yasal Belgeler
"Yok Olmak" Ne Kadar Sürer?
Çöpten Enerji = LFG
Kül Olmak
3 Soruda Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi
Gazeteden Bitkiye
Dünya Sıcaklığındaki Artışın Çevreye Etkileri
Home Office’iniz Çevre Dostu Mu?
Çevre Felaketleri
Sürdürülebilir Yaşam İçin Enerji-Çevre İlişkisinin Önemi
Sıfır Atık Yönetmeliği
Exxon Valdez Tanker Kazası
Çöpe Atma Kompost Yap
Hayalet Ağlar
Çernobil Orman Yangınları Ve Ortaya Çıkardığı Çevresel Tehdit
Sanayi Bölgesi Topraklarında PCB
Geçici Depolama Alanları
Hızlı iletişim
İletişim Bilgileri