Suyun Yeniden Kullanımı Artık Bir Seçim Değil Zorunluluktur!

Tatlı su, gezegendeki mevcut suyun yalnızca %2,5’ini temsil ediyor.

Dünya genelinde su kaynaklarımızın durumu hakkındaki detaylı blog yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Dünya nüfusunun hızla artması, kentleşmenin hızlanması ve küresel ısınmayla birlikte bu kaynak kıtlaşmaktadır. Atık suyun yeniden kullanım için arıtılması, dünya çapında su kıtlığı sorunlarını çözmek için kabul görmüş ve güvenilir bir teknik çözüm haline gelmiştir. Önceden bir bertaraf yükümlülüğü olarak kabul edilen yeniden kullanılan atık su artık değerli bir kaynak haline gelebilir.

Su Geri Kazanımın Önemi

Önümüzdeki on yılda birçok ülke ciddi su kıtlığı yaşayacak ve bu durum hem kamu hem de özel sektör için bir sorun haline gelecektir. Atık su deşarjı için gerekli kalite, halk sağlığı ve güvenli kullanım ile ilgili endişeleri dikkate almalıdır. Geri dönüşüm dahil olmak üzere atık suyun yeniden kullanımı hem atık su hem de su kaynakları yönetiminin önemli bir bileşenidir. İçme suyu kalitesi gerektirmeyen birçok atık suyun yeniden kullanım uygulaması vardır. Atık suyun yeniden kullanım türleri dört ana kategoride sınıflandırılır:

 • Kentsel kullanımlar,
 • Endüstriyel kullanımlar,
 • Tarımsal kullanımlar ve
 • Yeraltı suyu zenginleştirme.

Kirletici bileşenlere, atık su arıtma teknolojisine ve elde edilen su kalitesine göre, atık suyun yeniden kullanım türü ve sistemi, kalan atık yük seviyelerine bağlı olarak olası kısıtlamalar göz önünde bulundurularak seçilir.

Endüstriyel su tüketimi, küresel su kullanımının %22’sini oluşturmaktadır. Hemen hemen tüm endüstriyel tesislerde atık suyun yeniden kullanımı fırsatı mevcuttur. Çoğu endüstride, soğutma suları tesis içindeki en büyük su talebini oluşturur. Tatlı su kullanan pek çok endüstriyel kullanıcı, tesislerinde suyu yeniden kullanmak için artan bir baskı altındadır. Amaçları, bir alıcı dereye veya kamuya ait arıtma işlerine boşaltılan su miktarını en aza indirmektir. Temiz su yerine atık suyun kullanılması sadece su tasarrufunu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tesisin işletimi için genel maliyet azalmasına da yol açabilir. Endüstride geri kazanılan atık suyun uygunluğu, işleme ve belirli amaca bağlıdır ve farklı arıtma yöntemleri gerekli olabilir.

Endüstriyel suyun yeniden kullanımı aşağıdaki avantajlara sahiptir:

 • Atık sudaki hammaddelerin geri kazanılması ve azaltılmış su kullanımından kaynaklanan üretim maliyetlerinde potansiyel düşüş;
 • Isı geri kazanımı;
 • Atık su arıtımı ve deşarjı ile ilgili maliyetlerde potansiyel azalma

Atık Suyun Geri Dönüşümü İşletmenize Nasıl Fayda Sağlayabilir?

Suyun yeniden kullanımına yönelik Artemis Arıtım teknolojileri sektördeki en gelişmiş teknolojilerdir ve yerel düzenlemelere, müşteri kalite gerekliliklerine ve sektördeki en iyi uygulamalara uygun olarak güvenli ve güvenilir arıtılmış atık su sağlar. Atıksuların geri kazanılması için neler yapabildiğimiz hakkındaki blog yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Artemis Arıtım olarak, tasarımdan finansmana kadar dünyanın her yerindeki suyun yeniden kullanımı zorluklarını ele almak için yenilikçi ve uygun maliyetli çözümler sunmaktayız. Özel proje ayrıntılarınızı görüşmek için mühendislerimizle iletişime geçebilir ve suyu yeniden kullanma çözümlerimizin hedeflerinize ulaşmasına nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenebilirsiniz.

Artemis Arıtım Olarak Ne Sağlıyoruz?

Müşterilerimize sunduğumuz atık suyun yeniden kullanımına yönelik çözümlerimiz aşağıdaki avantajları sağlar:

 • Tatlı su kaynaklarımızı korur.
 • Yeni bir su kaynağı geliştirme ihtiyacını erteler veya ortadan kaldırır.
 • Bertaraf ve enerji maliyetlerini azaltır.
 • Uzun vadeli su temini maliyetlerinin görünürlüğünü iyileştirir.
 • Atık su deşarjının çevresel etkisini en aza indirir.
 • Endüstrilerde proseslerde suyu tekrar kullandırır ve çevreci tutum sergiletir.
 • Yerel toplulukların ve ekonominin sürdürülebilirliğini geliştirmeye katkı sağlar.
detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.