Atıksu Bilgi Sistemi Genelge Değişikliği

2020/17 Sayılı ve 15/06/2020 tarihli “Atıksu Bilgi Sistemi Genelgesi” ile birlikte 05.05.2015 tarih ve 2015/6 sayılı “Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Genelgesi” ve 23.06.2006 tarih ve 2006/15 sayılı “Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı Genelgesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni düzenlemeler sonucunda, arıtılarak alıcı ortamaalt yapı sistemine deşarj edilen veya yeniden geri kullanımı sağlanan atıksuların, veri girişlerinin yapılarak kayıt altında tutulması hedeflenmektedir. Atıksuların yanı sıra oluşan arıtma çamuru ve bertaraf yöntemlerinin de kayıt altına alınarak takibinin yapılması sağlanacaktır.

Oluşturulan bu veri dokümantasyonu çerçevesinde, atıksu yönetimine yönelik strateji ve politikaların daha doğru bir şekilde belirlenip yönetilmesi adına çalışmalar düzenlenmektedir.  

Atıksu Bilgi Sistemine Kimler Tabi Tutulmaktadır?

 • Atıksu üreten tüm tesisler,
 • Belediyeler,
 • Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri,
 • Serbest ve/veya Endüstri Bölgesi Yönetimleri,
 • Sanayi Sitesi veya Kooperatifleri,
 • Sanayi Tesisleri, Turizm Tesisleri veya Site Yönetimleri,
 • Evsel Atıksu Üreten Diğer Tesisler olarak düşünebiliriz.

Yayımlanan genelge ile birlikte tüm bu tesisler tarafından veri girişlerinin yapılması gerekmektedir.   Veri girişleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından denetlenerek bilgi ve beyanların doğruluğu teyit edilmesi sağlanacaktır.

Ayrıca, sürecin kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla, Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki ve Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi verme süreçleri de Atıksu Bilgi Sistemine entegre edilmiştir.

Genelge Kapsamı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından su kaynaklarının korunması, mevcut su kaynaklarının en etkili bir şekilde kullanılması ve su kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerekli hukuki ve teknik esaslara göre gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Atıksu Bilgi Sistemi Uygulaması oluşturulmuş olup, Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden giriş yapılabilmektedir.

Bu bilgi sistemine, evsel ve/veya endüstriyel atıksu oluşturan tüm tesislerin aşağıda belirtilen bilgi girişlerinin yapılması ve güncelliğinin de sağlanması gerekmekte olup, bu sorumluluk ise işletme tarafında olacaktır.

 • Arıtma tesisi durumu,
 • Foseptik durumu,
 • Kanala bağlantı,
 • Atıksuyun yeniden kullanımı vb.

Atıksu arıtma tesisi olan yönetimler tarafından bu bilgilerin her yıl Ocak ayı son gününe kadar girilmesi gerekmektedir. Bunlara ilave olarak, tesisin alıcı ortama deşarjı olması halinde ise çevre izin belgesinde istenilen şartları sağlayan analiz raporların da girilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Geri Ödeme Belgesi verilmesi/yenilenmesi, Geri Ödeme Belgesi almış tesisler tarafından ödeme başvurularının yapılması, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından başvuruların kontrol edilmesi ve Bakanlığa başvuruların gönderilme süreçleri aynı şekilde Atıksu Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi’ni Kimlerin Alması Gerekmektedir?

Alıcı ortama deşarj eden ve/veya atıksuyunu geri dönüşümlü olarak kullananlardan Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje onayı genelgesi kapsamında Teknik Raporu Bakanlık/İl Müdürlüğü tarafından uygun görülen tüm atıksu arıtma tesisi yönetimlerinin Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi alması gerekmektedir.

Bu belge, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından Atıksu Bilgi Sistemi üzerinden verilecektir.

Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Nerede Kullanılabilir?

Atıksu arıtma tesisleri, atıksu arıtma tesisi kimlik belgesini, Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında sanayi abone grubu olarak değerlendirilebilmesinde kullanabilecektir.

Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Atıksu Bilgi Sistemine tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması halinde belge ücreti yatırılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuruda bulunduktan sonra alınır. Belge ücreti ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayende güncel olarak belirtilen tutarın yatırılması gerekmektedir. Bu işlemler neticesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafında düzenlenen belgenin bir nüshası imzalı ve mühürlü olarak başvuru sahibine verilir.

Hangi Durumlarda Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Yenilenir?

Atıksu arıtma tesisi kimlik belgesinde yer alan herhangi bir bilginin değişmesi halinde belgenin güncellenmesi gerekmektedir. Güncelleme işlemleri aynı şekilde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yapılacak olup, başvuruda bulunulması gerekmektedir. Belge güncelleme talebi için herhangi bir ilave ücret yatırılmayacak olup, sadece firma vergi numarası değişmesi halinde yeniden ücret yatırılmalıdır.

Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Formunda İstenilen Bilgiler

Atıksu Bilgi Sistemi başvurusu aşağıdaki EK-1 formu ile yapılması gerekmektedir. Söz konusu Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik başvurusu kapsamında, Artemis Arıtım olarak her türlü destek vermekten memnuniyet duyarız.


Kaynak:
https://cygm.csb.gov.tr/atiksu-bilgi-sistemi-genelgesi-yayimlandi.-duyuru-408470

detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.