Sıfır Günü "Day Zero"

SIFIR GÜNÜ “Day Zero” Dünya yüzeyinin %70’i sularla kaplı olmasına rağmen su, özellikle içme suyu oldukça az. Rezervlerin yalnızca %3’ü tatlı sulardan oluşuyor.

Hem artan dünya nüfusu hem de iklim değişikliklerine bağlı artan sıcaklar içilebilir suya erişimi gün geçtikçe zorlaştırıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre 2000 – 2050 yılları arasında suya olan talebin %55 artış göstermesi bekleniyor. Fakat bazı ülkelerde bu oran daha da fazla. Dünyada, başta su fakiri ülkeler olmak üzere tüm ülkeler, su tüketimini azaltmak ile ilgili tedbirlerini hızla artırmak zorunda.

Bunlardan biri Güney Afrika’da Cape Town !

Cape Town‘da su tüketimini azaltmaya yönelik tedbirler yetersiz kalınca yöneticiler, yapılan hesaplamalara göre suyun tükeneceği gün olarak  22 Nisan‘ı  ‘’Sıfır Günü‘’ (Day Zero) ilan ettiler. 1 Şubat gününden itibaren de su tüketimini hane başına maksimum 50 Litre ile sınırlandırdılar. Yakın gelecekteki hedef #25Litre …

Türkiye de su stresi yaşayan ülkelerden biri. Maalesef ülkemizde su kaynakları sınırsızmış gibi tüketiliyor. 22 Nisan’da ‘’EARTDAY’’ Cape Town’daki gibi bir sorunla karşılaşırsak neler yaşayabiliriz ve şimdiden ne tedbirler almalıyız  konusuna dikkat çekmek için Gökhan Özoğuz ve Özge Özpirinçci anlatımıyla National Geographic tarafından 25 LİTRE belgeseli yayınladı. Büyük farkındalık yaratan belgeselde olası senaryolara karşı çözüm önerileri de var. Artemis Arıtım olarak biz de bu  belgeselde sanayide su tüketimini azaltma ve maliyetleri düşürme konusunda YTÜ Teknopark’ta ürettiğimiz çözümlerimizi anlatma fırsatı bulduk.

Sürdürülebilir Bir Sanayi İçin Su Kaynaklarının Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Bir yandan kaynaklar hızla tükenirken bir yandan da artan rekabet koşulları ile baş edebilmek için şirketler artık hızla artan oranlarda Sürdürülebilirlik Raporları hazırlıyorlar. Çünkü gelecekte ancak bu konularda tedbir alan ve kaynaklarını doğru yöneten şirketlerin var olacağı gerçeği artık bir sır değil.

Sanayide en önemli kaynaklardan başında olan enerjiye ulaşmak için bile suya ihtiyacımız olduğu düşünüldüğünde kuşkusuz su tüketimini azaltmak zorunlu alanların başında geliyor.

Gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmemiz için üretmek şart. Su tüketimini azaltmak için üretim faaliyetlerini durdurmak şüphesiz ki gelecekte bizi daha da zora sokacaktır.

Peki Hem Sanayimizin Gelişmesi Hem De Su Kaynaklarımızı Doğru Kullanmak Mümkün Mü?

Evet mümkün.  Zaten şirketlerin gelecekte var olabilmelerinin ön şartı sürdürülebilirlik raporlarındaki hedeflere ulaşabilmek. Özellikle de kaynaklarını doğru kullanamayan hiçbir şirketin  gelecekte varlığını sürdüremeyeceğini düşündüğümüzde.

Özellikle su tüketimi yoğun endüstriler, kaynaklarını doğru kullandıklarında hem çok ciddi bir tasarruf ve maliyet azalması hem de şirketlerini geleceğe taşıma başarısı yakalayacaklar.

Birlikte çalıştığımız birçok şirket kaynak ve su tüketimini azaltma yönündeki hedeflerine geliştirdiğimiz teknolojiler ile daha ekonomik ulaşma şansı yakalıyor. Arıtma tesisleri bir maliyet unsuru olmaktan çıkıp, tasarruf sağlama araçlarına dönüşüyor. Artemis Arıtım olarak, geliştirdiğimiz geri kazanım ve otomasyon sistemleri ile artık bu teknolojilere ulaşmak zor değil.

Son olarak eğer hala 25 Litre belgeselini seyretmediyseniz ve bireysel olarak suyumuzu nasıl tasarruf ederim, nasıl kolay tedbirler alabilirim diye düşünüyorsanız acele edin derim. Çünkü siz bu yazıyı okurken  suyumuz hızla azalmaya devam ediyor.

detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.