Sesli Komut Türkçe İngilizce Fransa Almanya

Çevre Mühendisi Gelişim Programı

1988 yılından günümüze Arıtma Tesisleri, Atık Kabul Tesisleri, Çevre Yönetimi, Analiz ve Ölçüm, Arıtma Kimyasalları, Servis ve Bakım gibi faaliyetlerimizi, güçlü referanslarımızla, uluslararası bilgi ve tecrübeye sahip mühendislerimizle, Artemis Arıtım olarak YTÜ Teknopark İkitelli yerleşkesinde bulunan ofisimizde sürdürüyoruz.

Sektörel bilgi, birikim ve deneyimimizi çevre mühendisi adayları ile paylaşabilmek, onların kişisel-mesleki gelişimlerini desteklemek ve kariyer yolculuklarına ışık olabilmek adına Mentor-A | Çevre Mühendisi Gelişim Programı tasarladık.

Bu programı; çevre mühendisi adaylarımızın(mentee) kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak amacıyla onlara tavsiye, bilgi aktarımı yapılması ya da ihtiyaç duydukları deneyim, yetenek ve uzmanlıklara sahip olan deneyimli mühendislerimiz(mentor) tarafından kendilerine rehberlik hizmeti sunulması olarak tanımlayabiliriz.

Birlikte öğrenme ve gelişme temelli bu programımız ile, dikkate değer yeteneklere sahip olan ve kendisine yatırım yapmaya değer mühendis adaylarımızı profesyonel iş hayatına en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz.

Gönüllülük esaslı, ücretsiz ve dönemsel olarak düzenleyeceğimiz bu programımız ile yine sektörümüzde bir ilki gerçekleştirerek, mühendis adaylarımızın gelişim yolculuklarına destek olacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Mentorluk Tarihi

Mentor kelimesinin kökeni mitolojiden gelmektedir. Odyssey’de belirttiğine göre Ithaca Kralı Odysseus savaşa gitmeden önce oğlu Telemachus’u en yakın arkadaşı Mentor’a emanet eder. Kralın savaştan dönmesi yirmi yıl alır ve Mentor, Prensi kralın yokluğunda en iyi şekilde eğitmiş ve yetiştirmiş olacaktır.

Bugün mentor kelimesi, kendi deneyimlerinden, bilgi ve birikimimden yola çıkarak öneride bulunan, yol gösteren, ilham veren, öğreten, model olan kişi anlamında, mentee kelimesi ise danışan anlamında kullanılmaktadır.

Mentor-A Programının Amacı

Mentor-A projesi, Artemis Arıtım sponsorluğunda yürütülen, deneyimli mühendis kadromuz(mentor) ile üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünde okuyan mühendis adaylarının(mentee) kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projesidir.

Mentor-A Programının Kazanımları

Farklı özgeçmişlere sahip menteeler birçok değişik durumun içinden geldikleri için, Mentor-A projesinden elde edecekleri faydalar da çeşitli olacaktır. Menteelerin elde edeceği bazı kazanımlar;

 • Deneyimli çalışanlarımız ile mühendis adaylarımız arasındaki deneyim aktarımını sağlamak
 • İlgili oldukları alt meslek alanlarını/dallarını tespit etmeleri için yönlendirmek
 • İş hayatının pratik bilgi ve yaklaşımlarını yerinde incelemelerini sağlamak
 • Kariyer planlamaları doğrultusunda gelişimlerini desteklemek
 • Yeni bilgi, deneyim ve ilişkilere erişim fırsatı yakalamak


Mentor-A Programına Katılım Prensipleri

Mentorluk ilişkisinde Mentee’lerimizin aşağıdaki prensiplere uymaları en büyük beklentimiz;

 • Kendi Yolunu Belirleme – Mentorluk ilişkisinin asıl amacı menteenin kariyerini kapsamlı bir şekilde belirleyebilmesine yardım etmek ve kendi kişisel gelişim güzergahını belirleyip bunun izinden gitmesini sağlamaktır.
 • Dikkate Alma – Mentee, mentorunun kendisi için harcadığı zamanın ve enerjinin değerini anlamalı ve bunu akıllıca kullanmalıdır.
 • İlişkiyi Yürütme – Mentee ilişkinin yürütülmesinden, gündemlerin belirlenmesinden ve buluşmalarının ayarlanmasından sorumludur; üzerinde çalışmak istediği konuları öne getirir, karşılaştığı sorunlar karşısında kendi çözümlerini geliştirir.


Mentor-A Programının Uygulama Yeri ve Süresi

Programımız, Artemis Arıtım merkez ofisinde ve/veya ZOOM üzerinden gerçekleştirilecektir.

Gönüllülük esaslı bu projemizi, vaktimiz ve enerjimiz elverdiği sürece sürdürmeyi hedefliyoruz. Yılda 2 dönem gerçekleştirmeyi planladığımız programlarımıza aşağıdaki grup dönemlerine dahil olabilirsiniz;

 1. Grup Dönemi: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs
 2. Grup Dönemi: Eylül, Ekim, Kasım, Aralık


Mentor-A Programına Başvur

Sektörel anlamda bir ilke imza atacak bu program, belirli dönemlerde ve sınırlı kontenjan dahilinde gerçekleştirilecek. Siz de bu projenin seçilmiş katılımcıları olabilmek adına aşağıdaki koşulları sağlayacağınızı düşünüyorsanız hemen başvurunuzu yapın.

 • Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümü öğrencisi olmak,
 • Gelişim süresi boyunca gerekli zaman ve enerjiyi ayırıyor olmak,
 • Görüşme seanslarına, eğitimlere ve anket değerlendirmelerine katılım sağlamak,
 • Sürece ilişkin etik kurallara uyum sağlamak ve beklenen sorumlulukları yerine getirmek.
Blog
Evde Kompost Nasıl Yapılır?
Dip Tarama İzin Belgesi
Atık Yağların Çevreye Etkisi
Yasal Belgeler
"Yok Olmak" Ne Kadar Sürer?
Çöpten Enerji = LFG
Kül Olmak
3 Soruda Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi
Gazeteden Bitkiye
Dünya Sıcaklığındaki Artışın Çevreye Etkileri
Home Office’iniz Çevre Dostu Mu?
Çevre Felaketleri
Sürdürülebilir Yaşam İçin Enerji-Çevre İlişkisinin Önemi
Sıfır Atık Yönetmeliği
Exxon Valdez Tanker Kazası
Çöpe Atma Kompost Yap
Hayalet Ağlar
Çernobil Orman Yangınları Ve Ortaya Çıkardığı Çevresel Tehdit
Sanayi Bölgesi Topraklarında PCB
Geçici Depolama Alanları
Hızlı iletişim
İletişim Bilgileri