Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü

Bu proje, 1998 yılında oluşturulmuş olan Avrupa Komisyonunun Eşleştirme Programına dâhildir. Bu program, AB üyeliğine aday ülkelerin kurumsal reformlar ve İdarenin modernize edilmesi projelerinin eksenini oluşturmaktadır.

Bu sürenin önemli bileşenlerinden bir tanesi de sanayinin çevre otoriteleri tarafından kontrol edilmesi ve izlenmesi, faaliyetlerinin basitleştirilmesi ve geliştirilmesidir. Bu uygulamaların sonuçları, kirliliğin belirgin bir şekilde azalması ve tüm paydaşlar için daha az bürokrasi olmasıdır.

Temel Amacı Nedir?

Çevrenin bir bütün olarak korunması amacıyla, kirletici vasfı yüksek sanayi tesislerinden kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğine yönelik emisyonları ve atık oluşumunu önlemek veya önlenemediği durumlarda azaltmak için mevcut en iyi teknikler (MET / BAT) referansına (MET-Ref / BREF) dayalı entegre çevre kirlilik önleme ve kontrol sistemi oluşturulmasıdır.

Mevcut En İyi Teknik (MET) Nedir?

Mevcut en iyi teknik, emisyonların çevre üzerindeki etkilerinin bütün olarak önlenmesi, bunun mümkün olmadığı durumlarda en aza indirilmesi amacıyla tasarlanmış emisyon sınır değerleri ve iznin diğer şartlarına temel oluşturmak için belirli tekniklerin uygulanabilirliğini gösteren faaliyetlerin ve işletim yöntemlerinin geliştirilmesi sırasındaki en etkin ve ileri aşamayı tanımlamaktadır.

Hangi Faaliyet ve Tesisler Ekök Kapsamına Girmektedir?

Enerji

 • BYT’ler
 • Rafineler
 • Kok Üretimi

 

Atık Yönetimi

 • Atık Bertarafı ve Geri Kazanım
 • Atık Yakılması
 • Düzenli Depolama

 

Mineral Endüstrisi

 • Çimento, Kireç, MgO Üretimi
 • Cam / Cam Elyaf Üretimi
 • Kiremit, Tuğla, Porselen, Seramik Üretimi

Kimyasalların Üretimi

 • Organik/İnorganik Kimyasalların Üretimi
 • Gübre Üretimi
 • Bitki Koruma Ürünü Üretimi
 • Farmasotik Ürünlerin Üretimi
 • Patlayıcı Üretimi

 

Metal Üretimi ve İşletme

 • Maden fırınlama/sinterleme
 • Pik Demir-Çelik Üretimi
 • Demir-Çelik İşleme
 • Demir Dökümhaneleri
 • Demir Dışı Ham Metal Üretimi
 • Alaşım ve Demir Dışı Metal Eritme
 • Metal Plastik Yüzey İşleme

Diğer Faaliyetler

 • Kağıt Hamuru, Kağıt Karton Üretimi
 • Tekstil/Deri
 • Tarıma Dayalı Sanayi
 • Yoğun Yetiştirme
 • Organik Solventlerle Yüzey İşleme

Kapsamda Bulunan Firmalar Ekök ile İlgili Ne Yapabilir?

Kapsamda bulunan firmalar yayımlanan direktifler ve duyurular doğrultusunda, Entegre Çevre Bilgi Sisteminde bulunan EKÖK Metal uygulaması üzerinden firma bilgilerini ve mevcut en iyi teknikler ile ilgili anketler doldurmuştur. Firmalar kendilerini ilgilendiren mevcut en iyi teknikler sorularında uygulanabilirliği bulunan durumlara yönelip, oluşturmuş olduğu kirliliği önleme veya azaltma ile ilgili iyileştirme ve yatırım çalışmaları gerçekleştirebilirler.

detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.