Sesli Komut Türkçe İngilizce Fransa Almanya

Atık Yönetim Planı Nedir? Nasıl Olur?

Atık Yönetim Planı Nedir? Nasıl Olur? Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler ve sanayileşme ile beraber artan hızlı nüfus artışı sonucu, insan faaliyetlerine bağlı olarak çevresel tahribat hızla artmaktadır. Ortaya çıkan bu çevresel tahribatın önüne geçmek mümkün. Nasıl mı? Ofisinizde, fabrikanızda, evinizde kısacası olduğunuz her yerde atık yönetim planı uygulayarak.

Atık yönetimi, ülkemizde 1930’lu yıllardan itibaren yasal düzenlemelere konu olmuş ve temel uygulayıcı kuruluşlar olarak belediyeler görevlendirilmiştir.

Atıklar oluştukları yerlere göre sınıflandırılmışlardır. Bunlar evsel katı atıklar, endüstriyel atıklar, tehlikeli atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, hafriyat atıkları olarak belirtilmektedir.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Nedir?

Endüstriyel atık yönetim planı, tesis bünyesinde oluşan tüm atıkların çevreye ve canlıya zarar vermeden atıkların oluşumundan bertarafına kadar olan süreç yönetimini kapsayan üç yıllık plandır.

Endüstriyel faaliyet gösteren tesislerde yönetmeliklere uygun olarak atıkları ayrıştırması, lisanslı tesislere göndermesi ve bunu bir plan dahilinde yaparak onayını alması zorunludur.

O halde bu planın nasıl olması gerektiğine dair özelliklerine gelin bir bakalım.

Bir tesiste atık yönetimi öncelikle atıkları kaynağında ayırmayla başlar. Kaynağında etkin bir şekilde ayrıştırılan atıklar geçici depolama atık alanına gelir ve oradan lisanslı firmalara bertaraf veya geri kazanım amaçlı iletilir.

Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri gösteren kurum, kuruluş ve işletmelerden kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili esasları düzenleyen Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca 3 yıllık Atık Yönetim Planı hazırlanır.

Atık Yönetim Planı

Atık yönetiminde hedefimiz atık oluşumunu önleyen ve oluşan atığı kaynak olarak kullanan bir geri dönüşüm toplumu yaratmak olmalıdır. Sizde atık yönetimine evinizde, ofisinizde, fabrikanızda atıkları ayrıştırarak başlayabilirsiniz. Atıksız bir dünya yaratmak bizim elimizde.

Blog
Evde Kompost Nasıl Yapılır?
Dip Tarama İzin Belgesi
Atık Yağların Çevreye Etkisi
Yasal Belgeler
"Yok Olmak" Ne Kadar Sürer?
Çöpten Enerji = LFG
Kül Olmak
3 Soruda Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi
Gazeteden Bitkiye
Dünya Sıcaklığındaki Artışın Çevreye Etkileri
Home Office’iniz Çevre Dostu Mu?
Çevre Felaketleri
Sürdürülebilir Yaşam İçin Enerji-Çevre İlişkisinin Önemi
Sıfır Atık Yönetmeliği
Exxon Valdez Tanker Kazası
Çöpe Atma Kompost Yap
Hayalet Ağlar
Çernobil Orman Yangınları Ve Ortaya Çıkardığı Çevresel Tehdit
Sanayi Bölgesi Topraklarında PCB
Geçici Depolama Alanları
Hızlı iletişim
İletişim Bilgileri