Atık Yönetim Planı Nedir? Nasıl Olur?

Atık Yönetim Planı Nedir? Nasıl Olur? Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler ve sanayileşme ile beraber artan hızlı nüfus artışı sonucu, insan faaliyetlerine bağlı olarak çevresel tahribat hızla artmaktadır. Ortaya çıkan bu çevresel tahribatın önüne geçmek mümkün. Nasıl mı? Ofisinizde, fabrikanızda, evinizde kısacası olduğunuz her yerde atık yönetim planı uygulayarak.

Atık yönetimi, ülkemizde 1930’lu yıllardan itibaren yasal düzenlemelere konu olmuş ve temel uygulayıcı kuruluşlar olarak belediyeler görevlendirilmiştir.

Atıklar oluştukları yerlere göre sınıflandırılmışlardır. Bunlar evsel katı atıklar, endüstriyel atıklar, tehlikeli atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, hafriyat atıkları olarak belirtilmektedir.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Nedir?

Endüstriyel atık yönetim planı, tesis bünyesinde oluşan tüm atıkların çevreye ve canlıya zarar vermeden atıkların oluşumundan bertarafına kadar olan süreç yönetimini kapsayan üç yıllık plandır.

Endüstriyel faaliyet gösteren tesislerde yönetmeliklere uygun olarak atıkları ayrıştırması, lisanslı tesislere göndermesi ve bunu bir plan dahilinde yaparak onayını alması zorunludur.

O halde bu planın nasıl olması gerektiğine dair özelliklerine gelin bir bakalım.

Bir tesiste atık yönetimi öncelikle atıkları kaynağında ayırmayla başlar. Kaynağında etkin bir şekilde ayrıştırılan atıklar geçici depolama atık alanına gelir ve oradan lisanslı firmalara bertaraf veya geri kazanım amaçlı iletilir.

Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri gösteren kurum, kuruluş ve işletmelerden kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili esasları düzenleyen Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca 3 yıllık Atık Yönetim Planı hazırlanır.

Atık Yönetim Planı

Atık yönetiminde hedefimiz atık oluşumunu önleyen ve oluşan atığı kaynak olarak kullanan bir geri dönüşüm toplumu yaratmak olmalıdır. Sizde atık yönetimine evinizde, ofisinizde, fabrikanızda atıkları ayrıştırarak başlayabilirsiniz. Atıksız bir dünya yaratmak bizim elimizde.

Atık yönetimi, günümüzde çevre koruma ve sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyan bir konudur. Türkiye'de atık yönetimini düzenleyen bir mevzuat olan "Atık Yönetimi Yönetmeliği", atık üreticileri için sorumluluklar belirleyerek çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedefler.

Atık yönetim sistemi, atıkların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve işlenmesini içeren bütünleşik bir yaklaşımı temsil eder. Bu sistemi başarıyla uygulamak için kuruluşlar, etkili bir atık yönetim planı oluşturmalıdır. Atık yönetim planları, atıkların kaynağında azaltılması, geri dönüştürülmesi ve güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini içeren stratejilerle birlikte, çevre dostu uygulamaları teşvik eder.

Bu süreçte atık yönetimi firmaları, önemli bir role sahiptir. Artemis Arıtım, atık yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir firma olarak öne çıkar. Artemis Arıtım, atık yönetimi süreçlerini etkili bir şekilde yönetme, atıkları toplama, sınıflandırma, taşıma ve işleme konusunda geniş bir uzmanlık yelpazesi sunmaktadır. Firmanın çevre dostu çözümleri, atık üreten kuruluşlara çeşitli sektörlerde destek sağlamakta ve çevresel sürdürülebilirliği artırmayı hedeflemektedir.

Artemis Arıtım, atık yönetimi alanında sunduğu profesyonel hizmetler ve çevre dostu yaklaşımı ile, müşterilerine sürdürülebilir atık yönetimi çözümleri sunarak çevre bilincini artırmada öncü bir rol üstlenmektedir.

detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.