Türkiye Materials Marketplace

Türkiye Materials Marketplace Doğal kaynakları tüketme hızımız, doğanın onları yeniden üreterek bize sunma hızını geçeli epey zaman oldu. Bugün dünyanın üretebildiğinin 1.6 katını tüketiyoruz. İşte bu nedenle kaynakların daha sürdürülebilir ve daha verimli bir şekilde yönetimi, günümüzde kaçınılmaz bir gereklilik.

1900 yılına göre bugün,

  • Kişi başına enerji tüketimi 3 katına,
  • Ham madde kullanımı 2 katına,
  • Dünya nüfusu ise 5 katına çıktı.

Dünya genelini olumsuz etkileyen fazla kaynak kullanımı sorununu ekonomik bir faydaya dönüştürebilmenin yolu, değersiz ve mali külfet olarak görülen atığın, çevreye ve ekonomiye kazandırılan bir değere dönüşmesinden, yani döngüsel ekonomiden geçiyor. (1)

Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD), malzemelerin Türk şirketleri ve kuruluşları tarafından endüstriler arası yeniden kullanımını desteklemek amacıyla tasarlanmış bulut tabanlı bir platform olan Türkiye Materials Marketplace projesini hayata geçirmek üzere ABD Sürdürülebilir İş Konseyi (US BCSD) ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ile işbirliği başlatmıştır.

EBRD, Türk sanayisinde ve belediyelerinde atık azaltımı projelerini destekleyen NØW Programı kapsamında, projeyi fonlamaktadır ve Türkiye’deki ulusal atık yönetiminin kapsamında, döngüsel ekonomi kavramı çerçevesinde bir değişiklik yaratmayı hedeflemektedir.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne göre 2012 yılında Türkiye’de endüstriyel süreçler sera gazı emisyonlarının yüzde 14,27’sini, atık sektörü ise yüzde 8,23’ünü oluşturmuştur.

Türkiye’de bu iki sektörün döngüsel pazar bakış açısıyla ele alınmasının aşağıdaki gibi faydaları olacaktır;

  • Atık ve malzeme yönetiminin gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması
  • Endüstrinin daha yüksek düzeyde kaynak verimliliğine ulaşması ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarının azaltılması

Bir şirketin veya endüstrinin atıklarının veya yan ürünlerinin başka bir endüstri tarafından ham madde olarak kullanabilmesini sağlayan, Türkiye Materials Marketplace projesi sayesinde şirketler ham maddelere daha uygun fiyatlarla ulaşabilirken, atıkların bertaraf maliyetlerinden de kurtulmuş oluyorlar. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için Türkiye Materials Marketplace web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra inovasyona dayalı yollarla kaynak verimliliğini artıran 120’den fazla şirket hakkında Accenture tarafından yapılan analizlerle saptanan 5 ana döngüsel iş modeli de şirketlere yol gösteriyor.

Materials Marketplace projesine katılan şirketler, gerek değerli malzemelerin bertaraf edilmesi ve depolanmasını engelleyerek gerekse geri dönüştürülmüş / yeniden kullanılmış malzemelerden uygun fiyatlı ham maddeler temin ederek ekonomik değer elde ederler.

İş dünyası açısından sürdürülebilirlik uygulamalarının nihai hedefi olan ‘sıfır atık’ noktasına ulaşmayı sağlayacak olan bu proje ile aynı zamanda iş dünyasının sürdürülebilirlik lideri şirketleri arasında bir sinerji oluşturacağı hedefleniyor.

detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.