Arıtma Tesisleri

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Atıksu arıtma sistem dizaynları Artemis Arıtımın uzman mühendis kadrosu tarafından başta kaliteli yönetim prensibi göz önüne alınarak verimli, ekonomik ve uzun ömürlü olarak tasarımlanır.

Atıksular hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Müşterilerimizin her tür problemleri kaynağında kontrol edilerek işletmeye yönelik özel çözümler üretilir. Atıksu arıtma sistemleri evsel nitelikli ve endüstriyel nitelikli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her iki atık su kaynağı da deşarj edilmeden önce mutlaka alıcı ortam deşarj standartlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik hem Belediyeler hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve il müdürlükleri tarafından çok sıkı bir şekilde takip edilmekte ve gerekli uyarıların ardından firmalara ciddi cezalar uygulamaktadır.

Atık Su Arıtma Tesisleri


İşletmenizden kaynaklanan atıksulardan yönetmeliklerce belirlenmiş usullere göre numune alındıktan ve analizleri laboratuarlarımızda yapıldıktan sonra en ekonomik ve en verimli Atıksu Arıtma Tesisi yapabilmek için hazırlıklara başlanılır ve inşa aşaması bittikten sonra kullanıma hazır olarak teslim edilir. Arıtma tesisi işletmeye alınmadan önce olduğu gibi alındıktan sonraki süreç de önemlidir. Ancak iyi işletilen bir arıtma tesisi gerekli verime ulaşabilir. Etkili işletme ve danışmanlık hizmetlerimizle, arıtma tesislerinin verimli çalışması sağlanır.

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
SU ARITMA
SU ARITMA

Temiz su olarak tabir edilen su yüzeysel veya yer altı kaynaklarından içme suyu veya kullanma suyu olarak faydalandığımız sulardır. İçme ve Kullanma suyu olarak tüketebilmemiz için bir arıtma sisteminden geçirilmelidir.

Temiz su kullanım amacına göre çok değişik arıtma kademelerinde arıtılabilir. İleri arıtma yöntemleri de eklenebilir. Artemis Arıtım müşterilerinin istekleri doğrultusunda hareket ederek onlarla birlikte en iyi, ekonomik ve verimli sistemin inşası için çalışır.Ülkemizdeki birçok su kaynağı İçme genel kullanım koşullarına uygun olmadığı için istenilen su kalitesine göre değişik arıtma kademelerinden geçirilmektedir. Firmamız ihtiyaçlarınıza uygun arıtma sistemleri dizayn ederek müşterilerine anahtar teslim çözümler üretmektedir.

DEŞARJ İZİN BELGESİ (DİB) VE ARITMA DANIŞMANLIK HİZMETİ

Çevresel sorunlar da gerekli çözümleri üretmek uzmanlık alanlarımız arasındadır. Bize iletebileceğiniz tüm çevresel sorunlarınızda size en hızlı şekilde gereken çözümleri gerekli durumlarda alternatifleri ile üreterek hem çevresel tüm sorunları çözerek sizi hem de çevreyi korumak ve muhtemel çevre kirliliklerinin önüne geçmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

İşletme Ruhsatı almanın en önemli aşamalarından birisi DİB, deşarj izin belgesini almaktır. AAT Proje Onay Yönetmeliği çerçevesinde tesisin bulunduğu bölgenin Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olması durumunda Proje onay ve Deşarj İzni işlemleri Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri tarafından yapılır DKKR –DİB vb. deşarj izni belgesi verilir. DKKR - DİB veya deşarj ruhsatının alınabilmesi için öncelikle atıksuyun karakter ve debisine uygun arıtma tesisi planlanarak hayata geçirilmeli ve daha sonrada sağlıklı bir şekilde işletilmelidir. Bir çok arıtma tesisi iyi işletilemediği için ihtiyaçlara cevap verememektedir. Bu noktada hem teknik hem de resmi konularda sorunları çözecek sağlıklı bir danışmanlık ve bakım hizmeti almak Deşarj Ruhsatı almada en önemli anahtar olmaktadır. Bu çalışma çerçevesinde uzman mühendis ve teknik personelimiz arıtma tesislerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesini ve tüm resmi sürecin doğru yürütülmesini sağlamaktadır.

DEŞARJ İZİN BELGESİ (DİB) VE ARITMA DANIŞMANLIK HİZMETİ
ATIKSU GERİ KAZANIMI
ATIKSU GERİ KAZANIMI

Su kaynakları günümüzde hızla azalmaktadır. Bunun yanında artan nüfüs ve endüstrideki gelişme su kullanımını arttırmaktadır. Bu hem kaynak tüketimini körüklemekte hem de su kullanım maliyetlerini arttırmaktadır.

Gelecek yıllarda iyice önem kazanacak çevreci yaklaşımın yanı sıra su kullanımının kolaylaştırılması ve maliyetin düşürülmesi açısından geri kazanım oldukça önem kazanacaktır. Teknolojinin gelişimiyle kolaylaşan ve maliyeti azalarak ulaşılabilirliği imkanlı hale gelen geri kazanım tesisleri firmamız tarafından başarı ile uygulanmaktadır.

Atıksu geri kazanımı hakkındaki blog yazımız için tıklayınız.

ARITMA TESİSİ İŞLETME HİZMETİ

Arıtma sektöründe ortaya çıkan yeni teknolojiler ve çevre bilincinin artması, su ve atıksu arıtma tesislerinin işletme sürecinin yürütülmesi konusunun hassasiyetini göz önüne sermektedir. Ülkemizde su ve atıksu arıtma tesislerinin sayısı artmakta ancak tesis sahiplerinin iştigal konularının dışında kalan, ayrı bir uzmanlık gerektiren yeni bir işletme süreci ortaya çıkmaktadır.

Arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilebilmesi için süreç içerisinde uzman bir kadro tarafından inceleme, eğitim, önleyici bakım, bakım ve servis işlemlerinin zamanında ve kaliteli bir şekilde yapılması, sürekli su ve atıksu analizleri yapılarak verimin takip edilmesi, enerji ve otomasyon sisteminin doğru bir şekilde desteklenmesi gerekmektedir. Artemis Arıtım bu konuda tecrübeli ekibiyle arıtma tesislerinin işletilmesi sürecinde resmi ve teknik her türlü konuda hizmet vermeye devam etmektedir.

ARITMA TESİSİ İŞLETME HİZMETİ
ARITMA EKİPMANLARI
ARITMA EKİPMANLARI

Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan tüm ekipmanların kaliteli ve dayanıklı olması tesisin hem işletilebilirliğini hem de verimini önemli miktarda etkilemektedir.

Bundan dolayı firmamız kontroller sırasında tüm ekipmanların kontrolünü ayrı ayrı incelemektedirler. Herhangi bir ekipmanın çalışmaması diğer ekipmanları veya tüm tesisin çalışmasını olumsuz etkilemektedir.

Arıtma tesislerinde sıklıkla kullanılan ekipmanları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
• Blower ve mekanik havalandırma ekipmanları
• Kaba ızgara ve ince ızgaralar,
• Sentrefüj ve dalgıç pompalar
• Dozaj pompaları
• Havalı pompalar ve yüksek basınç pompaları
• Kontrol ve ölçüm ekipmanları
• Mekanik karıştırıcılar, yüzer ve batık mikserler
• Çökeltme tankı sıyırıcıları, yoğunlaştırıcı
• Yağ sıyırıcılar
• Filtre pres, filtre pres pompası
• Membranlar, MBR üniteleri
• Ters Osmoz, UF kum ve karbon filtrasyon üniteleri
• İyon değiştiriciler, yumuşatıcılar
• İleri arıtma üniteleri

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

Arıtma Tesisleri İle İlgili Yazılar

detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.